Unia Europejska

Dofinansowania

Przedstawiamy listę miast, w których nasza klinika realizuje program dofinansowania leczenia In Vitro

Sosnowiec 2021-2024

„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Sosnowca w latach 2021-2024”

Data i godzina przyjmowania wniosków od zainteresowanych udziałem w programie par ustalona została na dzień 14 kwietnia br. na godzinę 8.00.

Wcześniej realizowane projekty

Sosnowiec 2017-2020

Informujemy iż Centrum Medycyny Rozrodu zostało po raz kolejny realizatorem Programu: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Sosnowiec w latach 2017-2020” na rok 2020.

Jednocześnie zawiadamiamy że ze względu na stan epidemiologiczny w kraju termin przyjmowania wniosków na uczestnictwo jest zawieszony do odwołania.

 

Częstochowa 2018-2020

Miło nam ogłosić że Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED zostało wybrane do realizacji miejskiego programu refundacji in vitro w Częstochowie:

“Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2015-2017 – kontynuacja programu na lata 2018-2020”

Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu w wysokości do 5000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.

Pary które starają się o zakwalifikowanie do programu muszą spełnić następujące kryteria :

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
  • są mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy,
  • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W DNIU 9 LUTEGO 2019 ROKU ( SOBOTA)

  • W GODZINACH OD 9.00 DO 12.00
  • MIEJSCE: URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 – parter – hol główny Urzędu
  • Przy naborze wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie