Dofinansowania

Tarnów 2022-2026

Szczegóły programu

Program skierowany jest wyłącznie do osób (par) zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu. W ramach programu planowane jest przeprowadzenie 180 procedur zapłodnienia pozaustrojowego w odniesieniu do 180 par z Tarnowa. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zachęcamy do kontaktu z naszą recepcją pod numerem:

12 661 30 30

Para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania (maksymalne dofinansowanie to 5 000 zł) jednej z wymienionych poniżej procedur:

 • Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie);
 • Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie);
 • Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) lub procedury adopcji zarodka.

Kryteria przystąpienia do programu:

Dla kogo

Mieszkańcy Tarnowa

Czas

05.07.2022 – 31.12.2026

Start

05.07.2022

Kwoty

Planowany budżet Programu na lata 2022-2026 wynosi 900 000,00 zł, w tym:
na rok: 2022 – 30 000,00zł;
na rok: 2023 – 210 000,00 zł;
na rok: 2024 – 210 000,00 zł;
na rok: 2025 – 210 000,00 zł;
na rok: 2026 – 240 000,00 zł.

Ilość

W latach 2022-2026 miasto planuje przeznaczyć na program 900 000,00 zł i objąć dofinansowaniem przynajmniej 180 par.

Skorzystaj z dofinansowania

w naszej klinice

Jeżeli chcecie skorzystać z dofinansowania w naszej klinice, prosimy o kontakt:

Skontaktujmy się

Warunki kwalifikacji par do programu

01
wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat (nieukończony 42 rok życia), a mężczyzny 20-50 lat;
02
osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie Tarnowa tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie Tarnowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu;
03
osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są̨ obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat;
04
u osób aplikujących do Programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać́ stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego;
05
osoby aplikujące do programu wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów kriokonserwacji zarodków, przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji i przechowywania kriokonserwowanych oocytów, oraz ich ewentualnego zapłodnienia w kolejnym cyklu leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego;
06
decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje Realizator Programu mając na uwadze ustawowe warunki oraz rekomendacje PTMRiE oraz ESHRE podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w niniejszym Programie.

Kryteria wykluczenia

Dla par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy.

Dla par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.
image
Materiały

Do pobrania

Dokument Word

Wniosek o udział w Programie
Pobierz