Dofinansowania

Olkusz 2024

Szczegóły programu

Również w 2024 roku jesteśmy realizatorem „Programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024”

Programem planuje się objąć 50 par, w tym 12 par objętych leczeniem z wykorzystaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego. Kwota dofinansowania dla jednej pary: 1 780 zł – diagnostyka niepłodności; 5 000 zł – procedura zapłodnienia pozaustrojowego.

O kwalifikacji do każdej z części Programu decyduje kolejność zgłoszeń (w miarę dostępności miejsc), przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia do Programu i braku kryteriów wyłączających.

Na potrzeby programu uruchomiliśmy specjalną infolinię:

12 881 63 04

O kwalifikacji do Programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków), przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z Programu.

Najważniejsze informacje

Dla kogo

Mieszkańcy Powiatu Olkuskiego

Czas

28.03.2024 – 31.12.2024

Start

28.03.2024

Kwoty

1 780 zł – diagnostyka niepłodności,
5 000 zł – procedura zapłodnienia pozaustrojowego.

Ilość

50 par, w tym 12 par objętych leczeniem z wykorzystaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego.

Skorzystaj z dofinansowania

w naszej klinice

Jeżeli chcecie skorzystać z dofinansowania w naszej klinice, prosimy o kontakt:

Skontaktujmy się

Warunki kwalifikacji par do I modułu programu

01
wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 42 lat (wg rocznika urodzenia);
02
od minimum 12 miesięcy bezskutecznie starają się o ciążę (w przypadku, kiedy kobieta ukończyła 35 r. ż. wymagany okres bezskutecznych starań skraca się do minimum 6 miesięcy);
03
są mieszkańcami Powiatu Olkuskiego.

Warunki kwalifikacji par do II modułu programu

01
przeszły badania i konsultacje w ramach I modułu niniejszego Programu lub ukończyły diagnostykę w ramach projektu „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020” lub w ramach jego kontynuacji na kolejne lata;
02
wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 42 lata (wg rocznika urodzenia, w momencie kwalifikacji do Programu);
03
spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
04
są mieszkańcami powiatu olkuskiego;
05
wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

Moduł I – Diagnostyka

Pacjenci będący uczestnikami I części niniejszego Programu mają prawo do skorzystania z bezpłatnej, wstępnej diagnostyki w kierunku niepłodności oraz poradnictwa w zakresie leczenia przyczynowego niepłodności obejmujących:

 • badanie poziomu hormonu antymullerowskiego – AMH;
 • pakiet badań hormonalnych kobiety (hormon folikulotropowy – FSH, hormon luteinizujący – LH, estradiol, tyreotropina – TSH, testosteron i prolaktyna);
 • rozszerzone badanie nasienia;
 • trzy konsultacje ginekologiczne w kierunku diagnostyki i leczenia niepłodności, w tym konsultację wstępną pary;
 • konsultację andrologiczną, jeżeli wyniki badań wykażą nieprawidłowości w obrębie jakości nasienia;
 • konsultację endokrynologiczną, jeżeli wyniki badań wykażą nieprawidłowości w obrębie poziomu hormonów;
 • konsultację dietetyczną pary.
image

Moduł II – metoda zapłodnienia pozaustrojowego

Pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do II części Programu mają prawo do jednorazowego dofinansowania leczenia w wysokości do 5 000 zł do procedury zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub do jednorazowego dofinansowania w wysokości do 3 000 zł do procedury adopcji zarodka.

image

Wysokość dofinansowania

W tym roku powiat planuje objąć dofinansowaniem 50 par, w tym 12 par objętych leczeniem z wykorzystaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego.

do 5 000 zł

dofinansowanie do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie

 

do 3 000 zł

dofinansowanie do procedury adopcji zarodka

image

Kryteria wykluczenia

Dla par przystępujących w ramach Programu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo męskich komórek rozrodczych:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.
image
Materiały

Do pobrania

Dokument Word

Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną
Pobierz

Dokument Word

Wniosek o objęcie dofinansowaniem
Pobierz