Dofinansowania

Sosnowiec 2024

Szczegóły programu

Para w bieżącym roku realizacji programu pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024” może skorzystać wyłącznie z jednokrotnego dofinansowania, z wykluczeniem możliwości ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie w ramach programu rządowego oraz innych samorządowych programach leczenia niepłodności.

W tym roku miasto planuje przeznaczyć na program 200 000 zł i objąć dofinansowaniem przynajmniej 40 par.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zachęcamy do kontaktu z naszą recepcją pod numerem:

12 661 30 30

Do programu zostaną zakwalifikowane pary po przeprowadzonej diagnostyce, nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję.

Kryteria przystąpienia do programu:

Dla kogo

Mieszkańcy Sosnowca

Czas

25.03.2024 – 18.12.2024

Start

25.03.2024

Kwoty

5 000 zł

Ilość

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2024 roku wynosi 200.000,00 złotych, co stanowi co najmniej 40 par za nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

Skorzystaj z dofinansowania

w naszej klinice

Jeżeli chcecie skorzystać z dofinansowania w naszej klinice, prosimy o kontakt:

Skontaktujmy się

Warunki kwalifikacji par do programu

01
wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia (dopuszcza się zmianę kryterium wieku w przypadku wystąpienia medycznego uzasadnienia, potwierdzonego przez lekarza zatrudnianego przez podmiot realizujący program);
02
rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml;
03
zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności;
04
pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
05
w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca;
06
mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.
Materiały

Do pobrania

Dokument Word

Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną
Pobierz

Dokument Word

Wniosek o objęcie dofinansowaniem
Pobierz