Dofinansowania

Rządowy program finansowania in vitro 2024-2028

Szczegóły programu

Program Ministerstwa Zdrowia „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028”. Celem głównym Programu jest zapewnienie parom dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz umożliwienie osobom przed lub w trakcie leczenia onkologicznego o potencjale upośledzającym płodność zabezpieczenia materiału rozrodczego (oocytów lub nasienia) na przyszłość.

Ministerstwo Zdrowia planuje objąć leczeniem 15 000 par rocznie.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zachęcamy do kontaktu z naszą recepcją pod numerem:

12 661 30 30

Program obejmuje:

6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu, w tym:
• do 4 cykli z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia
• do 2 cykli zapłodnienia oocytami dawczyni z możliwością zapłodnienia 6 komórek rozrodczych w ramach jednego cyklu
• do 6 cykli z dawstwem zarodków
oraz umożliwienie osobom przed lub w trakcie leczenia onkologicznego zabezpieczyć materiał rozrodczy (oocytów lub nasienia) na przyszłość.

 

Kryteria przystąpienia do programu:

Dla kogo

Program skierowany jest do par pozostających w związku małżeńskim lub pozostających we wspólnym pożyciu, ze wskazaniami do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Czas

01.06.2024 – 31.12.2028

Start

01.06.2024

Kwoty

Na każdy rok przypada nie mniej niż 500 mln zł

Ilość

Koszty realizacji Programu z budżetu państwa wynoszą 2 500 mln zł, mają objąć leczeniem 15 000 par rocznie.

Skorzystaj z dofinansowania

w naszej klinice

Jeżeli chcecie skorzystać z dofinansowania w naszej klinice, prosimy o kontakt:

Skontaktujmy się

Warunki kwalifikacji par do programu: Zapłodnienie pozaustrojowe

01
wiek kobiety do 42 lat, wiek mężczyzny do 55 lat – w przypadku korzystania z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia;
02
wiek kobiety do 45 lat, wiek mężczyzny do 55 lat – w przypadku korzystania z dawstwa oocytów lub dawstwa zarodka;
03
pozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;
04
u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
05
mające kriokonserwowane i przechowywane zarodki w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Warunki kwalifikacji par do programu: Zabezpieczenie płodności na przyszłość

 

01
wiek kobiety od okresu dojrzewania do 40. roku życia
02
wiek mężczyzny od okresu dojrzewania do 45. roku życia
03
pacjenci przed lub w trakcie leczenia onkologicznego o potencjale upośledzającym płodność.

Kryteria wykluczenia

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienie pozaustrojowego prowadzonego w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji:

 • niespełnienie kryteriów kwalifikacji do Programu;
 • pisemna rezygnacja z udziału w Programie;
 • przeciwskazania medyczne, w szczególności:
  • nieodpowiednia reakcja na przeprowadzoną w ramach Programu stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania co najmniej dwóch dojrzałych komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji, w każdym z osobna;
  • czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka u uczestniczki Programu;
  • w przypadku korzystania z dawstwa oocytów lub dawstwa zarodka czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka u uczestniczki Programu.

 

Dla par przystępujących do procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość:

 • niespełnienie kryteriów kwalifikacji do Programu;
 • przeciwskazania medyczne, w szczególności uniemożliwiające wykonanie procedury medycznie wspomaganej prokreacji dającej szanse na uzyskanie ciąży lub poród dziecka;
 • pisemna rezygnacja z udziału w Programie;
image

Rządowy program finansowania in vitro

Minister Zdrowia ogłosiła uruchomienie rządowego programu finansowania in vitro na 1 czerwca 2024

O wszelkich nowych informacjach będziemy informować subskrybentów naszego newslettera dot. programu. Zapisz się na listę by być na bieżąco z informacjami o aktualizacjach związanych z rządowym finansowaniem in vitro.

  Szczegóły

   

  Moduły programu


  W ramach Programu para ma prawo skorzystać sześciokrotnie ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu, w tym:

  • maksymalnie z 4 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia, przy czym za jeden cykl leczenia uważa się procedurę będącą konsekwencją jednej kontrolowanej stymulacji jajeczkowania ze wszystkimi utworzonymi zarodkami przeznaczonymi do transferów – Scenariusz I;
  • maksymalnie z 2 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z oocytami od dawczyń – z możliwością zapłodnienia maksymalnie 6 komórek rozrodczych w ramach jednego cyklu – Scenariusz II;
  • maksymalnie z 6 cykli z dawstwem zarodków – przy czym za jeden cykl leczenia uważa się jeden transfer zarodka – Scenariusz III.

  W ramach Programu pacjenci będą mogli:

  • poddać się procedurze pozyskania gamet w celu ich przechowania;
  • skorzystać z konsultacji specjalistycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarza specjalistę w dziedzinie hematologii.