CENNIK

Szanowni Państwo, w sprawie cennika z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności można zasięgnąć dodatkowych informacji kontaktując się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Poniższy cennik obowiązuje od 1 października 2016 roku. Wszystkie podane ceny są cenami brutto w polskich złotych (PLN).

KONSULTACJE

I wizyta + USG250
Kolejna wizyta180
USG120
Konsultacje + USG w trakcie stymulacji150
Wizyta położnicza + USG220

BADANIE NASIENIA

Badanie nasienia - seminogram100
Komputerowe badanie nasienia150
Posiew nasienia80
Badanie ROS (stres oksydacyjny)250
Badanie MAR100
Badanie - TEST HBA280
Fragmentacja DNA + komputerowe badanie nasienia400
Pakiet seminologiczny700

INSEMINACJA DOMACICZNA IUI - AIH, AID

Inseminacja domaciczna nasieniem męża/partnera - AIH600
Inseminacja domaciczna nasieniem dawcy - AID
Bank nasienia - krajowy
1,350
Inseminacja domaciczna nasieniem dawcy - AID
Bank nasienia - zagraniczny: Cryos / Nordic Cryobank
850 + koszt nasienia
Dopłata za Fertile chip IUI
(segregacja plemników metodą mikroprzepływów)
700

LECZENIE NIEPŁODNOŚCI - PROGRAMY IN VITRO

Program In Vitro11,500
Program In Vitro dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową12,700
Program In Vitro Double-Stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową15,200
Program In Vitro w nawracających niepowodzeniach leczenia13,800
Program In Vitro TESA/PESA12,700

SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE - IN VITRO

Pakiet stymulacyjny (leki, monitorowanie rozwoju pęcherzyków, monitorowanie stężenia hormonów, badanie przed znieczuleniem, przygotowanie do zabiegu)4,500
Obserwacja rozwoju zarodków w embrioskopie
(całodobowo, 24/24 - co 10 minut)
1,000
Punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym1,500
Klasyczny IVF3,800
IVF-ICSI lub IMSI4,200
Dopłata za Fertile chip ICSI
(segregacja plemników metodą mikroprzepływów)
700
Assited Hatching500
PICSI450
Transfer zarodków1,300
Transfer zarodków mrożonych1,500
Dopłata za EmbryoGlue460
Dopłata za EmbryoGen1,500
Dopłata za TESA1,400
Dopłata za dawcę700
Endometrial scratching (kontrolowany uraz endometrium) metodą histeroskopową u pacjentek z nawracajacymi niepowodzeniami implantacji800
Endometrial scratching (kontrolowany uraz endometrium) pod kontrolą USG u pacjentek z nawracajacymi niepowodzeniami implantacji250
Transfer w przypadkach reaktywności skurczowej macicy
(w osłonie atosibanem)
1,900
Infuzja i.v. Intarlipid w nawracających niepowodzeniach implantacji (związanych z nadmierną aktywnością komórek NK)400

Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED to pierwszy w małopolsce ośrodek,
w którym stosuje się diagnostykę przedimplantacyjną metodą PGS NGS
(Sekwencjonowanie Następnej Generacji).

DIAGNOSTYKA PRZEDIMPLANTACYJNA (PGD NGS)

A. PGS-NGS 360° - preimplantacyjne genetyczne badanie przesiewowe
wszystkich chromosomów
PGS-NGS 360° Aneuploidie wszystkich chromosomów
MROŻONY CYKL (1-4 zarodków)
5,990
PGS-NGS 360° diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich
MROŻONY CYKL (1-4 zarodków)
5,990
PGD kolejny zarodek790
Biopsja zarodka/zarodków2,000

DIAGNOSTYKA PRZEDIMPLANTACYJNA (PGD)

B. PGD - choroby jednogenowe, aberracje chromosomowe
strukturalne, HLA
PGD chorób jednogenowych (PGD ONE)15,000
PGD chorób jednogenowych częste mutacje (PGD ONE FM)10,000
PGD chorób jednogenowych częste mutacje (PGD ONE FM)
- dla dwóch chorób genetycznych
16,000
PGD chorób jednogenowych sprężonych z chromosomem X lub Y (PGD X-linked)5,990
PGD translokacji chromosomowych – wzajemnych (PGD TRS)7,990
PGD translokacji chromosomowych – wzajemnych (PGD TRS)
- oznaczanie nosicielstwa
13,000
PGD chorób jednogenowych (PGD ONE) dla 2 chorób genetycznych25,000
PGD chorób jednogenowych (PGD ONE) dla 1 choroby genetycznej oraz dobór HLA25,000
Przy wykonaniu badania dowolnego PGD z sekcji B, cena PGS-NGS 360° wynosi 5 000 zł
Biopsja zarodka/zarodków2,000

MROŻENIE I PRZECHOWYWANIE

Mrożenie nasienia + 1 rok przechowywania
1 kaseta = 3 słomki. Każda kolejna kaseta: +50 zł
400
Przechowywanie zamrożonego nasienia przez kolejny rok300+VAT
Kwartalny depozyt nasienia dla potrzeb technik wspomaganego rozrodu.220
Mrożenie komórek jajowych w programie IVF800
Mrożenie komórek jajowych poza programem IVF2,100
Przechowywanie komórek jajowych przez rok600+VAT
Witryfikacja zarodków / blastocyst800
Przechowywanie zarodków / kolejne lata (cena za 1 rok)600+VAT
Bioptat jądra500
Przechowywanie bioptatu jądra przez rok600+VAT

BADANIA GENETYCZNE

Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej440
Detekcja delecji w rejonie AZF440
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR600
Detekcja 33 mutacji w genie CFTR890
Badanie ANX A5 M2tel.

PAKIETY BADAŃ GENETYCZNYCH W NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ

PAKIET PODSTAWOWY
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej
Detekcja delecji w rejonie AZF
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR
1,200
PAKIET ROZSZERZONY
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej
Detekcja delecji w rejonie AZF
Detekcja 33 mutacji w genie CFTR
1,680

USG GINEKOLOGICZNE/POŁOŻNICZE

USG ginekologiczne100
USG położnicze do 10 tygodnia ciąży120
USG położnicze 11 - 13,6 tygodnia ciąży (genetyczne)200
USG położnicze 18 - 22 tydzień ciąży200
USG położnicze 30 - 32 tydzień ciąży200

DROŻNOŚĆ JAJOWODÓW

Badanie drożności jajowodów metodą Sono-HSG (sonohisterosalpingografia)380
Badanie drożności jajowodów metodą Sono HSG 4D (specjalistyczna pianka)800

HISTEROSKOPIA I INNE ZABIEGI

Histeroskopia diagnostyczna800
Histeroskopia diagnostyczna w znieczuleniu ogólnym1,200
Histeroskopia diagnostyczna + HSG950
Histeroskopia diagnostyczna + HSG w znieczuleniu ogólnym1,300
Histeroskopia diagnostyczna z badaniem wycinka w kierunku przewlekłego stanu zapalnego endometrium (komórki plazmatyczne, uNK)1,050
Histeroskopia operacyjna w znieczuleniu ogólnym1,500
Wyłyżeczkowanie jamy macicy1,200
Usunięcie polipa szyjki macicy800
Usunięcie polipa szyjki macicy w znieczuleniu ogólnym1,200
Podanie domaciczne G-CSF240