Unia Europejska

Cennik

Szanowni Państwo, w sprawie cennika z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności można zasięgnąć dodatkowych informacji kontaktując się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Poniższy cennik obowiązuje od 1 marca 2023 roku. Wszystkie podane ceny są cenami brutto w polskich złotych (PLN).

Wizyty i konsultacje
Niepłodność i ginekologia
I wizyta + USG
350,00 zł
Kolejna wizyta
250,00 zł
Konsultacja + USG w trakcie stymulacji
200,00 zł
Wizyta położnicza + USG
300,00 zł
Wizyta ginekologiczna
250,00 zł
Wystawienie recepty
50,00 zł
Andrologia
Wizyta andrologiczna
300,00 zł
Genetyka
Konsultacja genetyczna
300,00 zł
Psychologia
Konsultacja psychologiczna - indywidualna lub dla pary (1h)
200,00 zł
Dietetyka
Pierwsza konsultacja dietetyczna (dzienniczek żywieniowy, wywiad żywieniowy, analiza składu ciała, zalecenia żywieniowe)
150,00 zł
Pierwsza konsultacja dietetyczna dla par (dzienniczek żywieniowy, wywiad żywieniowy, analiza składu ciała, zalecenia żywieniowe)
200,00 zł
Wizyta kontrolna
90,00 zł
Wizyta kontrolna dla par
120,00 zł
Badania i Diagnostyka
USG
USG ginekologiczne
170,00 zł
USG ginekologiczne 3D
300,00 zł
USG piersi
200,00 zł
USG położnicze do 10 tygodnia ciąży
200,00 zł
Badanie nasienia
Pakiet seminologiczny podstawowy (komputerowe badanie nasienia, fragmentacja DNA, MiOXSYS - test ROS)
600,00 zł
Pakiet seminologiczny rozszerzony (komputerowe badanie nasienia, fragmentacja DNA, MiOXSYS - test ROS, test HBA, test MAR)
900,00 zł
Badanie nasienia - seminogram
120,00 zł
Komputerowe badanie nasienia
170,00 zł
Posiew nasienia
80,00 zł
Badanie MAR
100,00 zł
Badanie - TEST HBA
280,00 zł
Fragmentacja DNA + komputerowe badanie nasienia
400,00 zł
MiOXSYS - ocena stresu oksydacyjnego ( test Ros)
280,00 zł
Drożność jajowodów
Badanie drożności jajowodów metodą Sono-HSG (sonohisterosalpingografia)
600,00 zł
Badanie drożności jajowodów metodą Sono HSG 4D (specjalistyczna pianka)
1 000,00 zł
Badania genetyczne
Pakiet podstawowy badań genetycznych w niepłodności męskiej Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej Detekcja delecji w rejonie AZF Detekcja 2 mutacji w genie CFTR
1 200,00 zł
Pakiet rozszerzony badań genetycznych w niepłodności męskiej Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej Detekcja delecji w rejonie AZF Detekcja 33 mutacji w genie CFTR
1 680,00 zł
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej
440,00 zł
Detekcja delecji w rejonie AZF
440,00 zł
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR
600,00 zł
Detekcja 33 mutacji w genie CFTR
890,00 zł
Deficyt progesteronu (analiza wariantu rs4238001 w genie SCARB1)
270,00 zł
Nawracające poronienia (badania mutacji Leiden, wariantu 20210G>A, mutacji 677>T 670 i 1298A>C w genieMTHFR i polimorfizmu w genie PAI-1)
670,00 zł
Nawracające poronienia (badania mutacji Leiden, wariantu 20210G>A)
350,00 zł
Poronienia – badanie u partnerów pacjentek z samoistnymi poronieniami (badanie 290 polimorfizmu Apal w genie IGF2 u meżczyzn)
290,00 zł
Przedwczesne wygasanie czynności jajników – etap I (badanie przesiewowe na 280 wykrycie ekspansji powtórzeń (CGG)n w genie FMR1)
280,00 zł
Przedwczesne wygasanie czynności jajników – etap II (badanie mutacji i permutacji 930 W genie FMR1
930,00 zł
Badania immunologiczne
Genotypowanie HLA-C (niepłodność immunologiczna, poronienia, zaburzenia implantacji)
380,00 zł
Genotypowanie KIR (niepłodność immunologiczna, poronienia, zaburzenia implantacji)
480,00 zł
Genotypowanie HLA-C + Genotypowanie KIR (pakiet dla Pary) 
810,00 zł
Badania receptywności endometrium
Test ERA
3 800,00 zł
Test ALICE
2 600,00 zł
Test EMMA
3 000,00 zł
Pakiet EndomeTRIO (test ERA + ALICE + EMMA)
4 750,00 zł
Diagnostyka przedimplantacyjna (PGD NGS)
A. PGS-NGS 360° - preimplantacyjne genetyczne badanie przesiewowe wszystkich chromosomów
Biopsja zarodka/zarodków (opłata jednorazowa za wszystkie zarodki)
2 000,00 zł
PGT-A (PGS) NGS 360°™ Aneuploidie wszystkich chromosomów MROŻONY CYKL – 1 zarodek + biopsja zarodka
2 300,00 zł
PGT-A (PGS) NGS 360°™ Aneuploidie wszystkich chromosomów MROŻONY CYKL – 2 zarodki + biopsja zarodków
4 000,00 zł
PGT-A (PGS) NGS 360°™ Aneuploidie wszystkich chromosomów MROŻONY CYKL – 3-4 zarodki + biopsja zarodków
5 990,00 zł
PGT-A (PGS) NGS 360°™ diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich MROŻONY CYKL - 1 zarodek
2 300,00 zł
PGT-A (PGS) NGS 360°™ diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich MROŻONY CYKL - 2 zarodki + biopsja zarodków
4 000,00 zł
PGT-A (PGS) NGS 360°™ diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich MROŻONY CYKL - 3-4 zarodki + biopsja zarodków
5 990,00 zł
PGT-A (PGS) /PGT- kolejny zarodek powyżej 4 zarodków
1 200,00 zł
B. PGD - choroby jednogenowe, aberracje chromosomowe strukturalne, HLA
PGD chorób jednogenowych (PGD ONE)
15 000,00 zł
PGD chorób jednogenowych częste mutacje (PGD ONE FM)
10 000,00 zł
PGD chorób jednogenowych częste mutacje (PGD ONE FM) - dla dwóch chorób genetycznych
16 000,00 zł
PGD chorób jednogenowych sprężonych z chromosomem X lub Y (PGD X-linked)
5 990,00 zł
PGD translokacji chromosomowych – wzajemnych (PGD TRS) - oznaczanie nosicielstwa
13 000,00 zł
PGD translokacji chromosomowych – wzajemnych (PGD TRS)
7 990,00 zł
PGD chorób jednogenowych (PGD ONE) dla 2 chorób genetycznych
25 000,00 zł
PGD chorób jednogenowych (PGD ONE) dla 1 choroby genetycznej oraz dobór HLA
25 000,00 zł
Przy wykonaniu badania dowolnego PGD z sekcji B, cena PGS-NGS 360°
5 000,00 zł
Zabiegi
Histeroskopia
Histeroskopia diagnostyczna
1 450,00 zł
Histeroskopia diagnostyczna + HSG
2 050,00 zł
Histeroskopia diagnostyczna z badaniem wycinka w kierunku przewlekłego stanu zapalnego endometrium (komórki plazmatyczne, uNK)
1 750,00 zł
Histeroskopia operacyjna w trybie ambulatoryjnym
2 050,00 zł
Znieczulenie do zabiegu i opieka anestezjologiczna
Znieczulenie do zabiegu, konsultacja anestezjologiczna, opieka anestezjologiczna po zabiegu
550,00 zł
Inne zabiegi
Wyłyżeczkowanie jamy macicy
2 050,00 zł
Usunięcie polipa szyjki macicy
800,00 zł
Usunięcie polipa szyjki macicy w znieczuleniu ogólnym
1 350,00 zł
Podanie domaciczne G-CSF
240,00 zł
Założenie wkładki domacicznej
380,00 zł
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej
220,00 zł
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej histeroskopowo
1 050,00 zł
Endometrial scratching (kontrolowany uraz endometrium) pod kontrolą USG u pacjentek z nawracajacymi niepowodzeniami implantacji
280,00 zł
Podanie osocza bogatopłytkowego do jamy macicy
950,00 zł
Leczenie technikami wspomaganego rozrodu
Pakiet leczenia dla pacjentek nieobjętych refundacją leków
14 650,00 zł
Pakiet leczenia dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową
16 650,00 zł
Pakiet leczenia double stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową
20 150,00 zł
Inseminacja domaciczna IUI - AIH, AID
Inseminacja domaciczna nasienia męża/partnera - AIH
900,00 zł
Dopłata za preparatykę nasienia dawcy do AID/ICSI/IVF
1 800,00 zł
Dopłata za Fertile chip IUI (segregacja plemników metodą mikroprzepływów)
900,00 zł
Zapłodnienie pozaustrojowe IVF
Punkcja jajników
1 650,00 zł
Klasyczny IVF
4 100,00 zł
IVF-ICSI lub IMSI
4 500,00 zł
Obserwacja rozwoju zarodków w systemie Time-Lapse (całodobowo co 10 minut)
1 200,00 zł
Dopłata za Fertile chip ICSI (segregacja plemników metodą mikroprzepływów)
900,00 zł
Assited Hatching
500,00 zł
Sperm Slow
bez dopłat zł
Transfer zarodków
1 450,00 zł
Transfer zarodków mrożonych
1 750,00 zł
dopłata za medium transferowe z hialuronianem (EmbryoGlue/UTM Tranfer Medium)
460,00 zł
Dopłata za TESA (biopsja aspiracyjna jądra)
1 650,00 zł
Dopłata za TESE (biopsja otwarta jądra)
2 550,00 zł
mTESE wraz ze znieczuleniem, opieką anestezjologiczną, mrożeniem bioptatu jądra i przechowywaniem go przez 1. rok
9 750,00 zł
Dopłata za preparatykę nasienia dawcy do AID/ICSI/IVF
1 800,00 zł
Transfer w przypadkach reaktywności skurczowej macicy (w osłonie atosibanem)
2 050,00 zł
Transfer rozmrożonego zarodka w przypadkach reaktywności skurczowej macicy (w osłonie atosibanem)
2 300,00 zł
Infuzja i.v. Intralipid w nawracających niepowodzeniach implantacji (związanych z nadmierną aktywnością komórek NK)
400,00 zł
Adopcja komórek i zarodków - Szczegółowy opis programów adopcji
Program IVF z komórkami dawczyni (własny bank) 
od 9000 zł
Program IVF z komórkami dawczyni (zagraniczny bank) 
od 7850 zł
Program IVF z zarodkami dawców (własny bank) 
od 2500 zł
Znieczulenie do zabiegu i opieka anestezjologiczna
Znieczulenie do zabiegu, konsultacja anestezjologiczna, opieka anestezjologiczna po zabiegu
550,00 zł
Mrożenie i przechowywanie
Mrożenie
Mrożenie nasienia + 1 rok przechowywania Cena za 3 kasetki (1 kaseta = 3 słomki) - każda kolejna kasetka: +100 zł
600,00 zł
Kwartalny depozyt nasienia dla potrzeb technik wspomaganego rozrodu.
320,00 zł
Mrożenie komórek jajowych w programie IVF
950,00 zł
Mrożenie komórek jajowych poza programem IVF
2 400,00 zł
Witryfikacja zarodków / blastocyst Cena za pierwszy zarodek / blastocystę - każdy kolejny + 350 zł
950,00 zł
Mrożenie bioptatu jądra
1 250,00 zł
Przechowywanie
Przechowywanie zamrożonego nasienia przez kolejny rok
492,00 zł (400+VAT)
Przechowywanie komórek jajowych przez rok
861,00 zł (700+VAT)
Przechowywanie zarodków / kolejne lata (cena za 1 rok)
861,00 zł (700+VAT)
Przechowywanie bioptatu jądra przez rok
861,00 zł (700+VAT)
Wydanie depozytu zarodków/komórek rozrodczych - koordynacja z przejmującym ośrodkiem, kompletacja dokumentacji do wydania, przygotowanie materiału do transportu
369,00 zł (300 + VAT)

Numer konta bankowego:
15 1600 1462 1898 8060 7000 0001

Fundusze Europejskie