Dofinansowania Unijne

CENNIK

Szanowni Państwo, w sprawie cennika z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności można zasięgnąć dodatkowych informacji kontaktując się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Poniższy cennik obowiązuje od 15 sierpnia 2020 roku. Wszystkie podane ceny są cenami brutto w polskich złotych (PLN).

KONSULTACJE

I wizyta + USG (dr Chrostowski)300
I wizyta + USG250
Kolejna wizyta (dr Chrostowski)220
Kolejna wizyta180
USG120
Konsultacje + USG w trakcie stymulacji150
Wizyta położnicza + USG250
Wystawienie recepty40

BADANIE NASIENIA

Badanie nasienia - seminogram120
Komputerowe badanie nasienia170
Posiew nasienia80
Badanie MAR100
Badanie - TEST HBA280
Fragmentacja DNA + komputerowe badanie nasienia400
Pakiet seminologiczny (komputerowe badanie nasienia, fragmentacja DNA, badanie MAR, Test HBA )700
MiOXSYS - ocena stresu oksydacyjnego ( test Ros)250
 

INSEMINACJA DOMACICZNA IUI - AIH, AID

Inseminacja domaciczna nasieniem męża/partnera - AIH750
Dopłata za nasienie dawcy do AID/ICSI/IVF1,100
Dopłata za Fertile chip IUI
(segregacja plemników metodą mikroprzepływów)
800

LECZENIE NIEPŁODNOŚCI - PROGRAMY IN VITRO

Program In Vitro*13,100
Program In Vitro dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową*14,100
Program In Vitro Double-Stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową*17100
Program In Vitro w nawracających niepowodzeniach leczenia*15250
Program In Vitro TESA/PESA*16500
Program IVF z komórkami dawczyni (własny bank)
( Szczegółowy opis poszczególnych etapów można znaleźć tutaj )
10000

* dla pacjentek, które nie mogą skorzystać z refundacji leków

PRZYKŁADOWY PROGRAM IN VITRO (standardowy, dla pacjentek, które mogą skorzystać z refundacji leków)

Koszt leków (leki refundowane)300 - 450
Koszt monitorowania stymulacji
(zależnie od ilości wizyt i badań usg oraz badań hormonalnych)
460 - 600
Punkcja jajników1750
Zapłodnienie pozaustrojowe4100 - 4500
Transfer zarodka1450

Powyższa pozycja nie stanowi oferty a jedynie jest przykładem obliczania kosztów leczenia

SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE - IN VITRO

Pakiet stymulacyjny (leki, monitorowanie rozwoju pęcherzyków, monitorowanie stężenia hormonów, badanie przed znieczuleniem, przygotowanie do zabiegu)5,200
Obserwacja rozwoju zarodków w embrioskopie
(całodobowo, 24/24 - co 10 minut)
1,000
Punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym1,750
Klasyczny IVF4,100
IVF-ICSI lub IMSI4,500
Dopłata za Fertile chip ICSI
(segregacja plemników metodą mikroprzepływów)
700
Assited Hatching500
Sperm slowbez dopłat
Fertile Chip800
Transfer zarodków1,450
Transfer zarodków mrożonych1,650
Dopłata za EmbryoGlue460
Dopłata za EmbryoGen1,500
Dopłata za TESA1,400
Dopłata za dawcę1,100
Endometrial scratching (kontrolowany uraz endometrium) metodą histeroskopową u pacjentek z nawracajacymi niepowodzeniami implantacji950
Endometrial scratching (kontrolowany uraz endometrium) pod kontrolą USG u pacjentek z nawracajacymi niepowodzeniami implantacji280
Transfer w przypadkach reaktywności skurczowej macicy
(w osłonie atosibanem)
2,200
Infuzja i.v. Intarlipid w nawracających niepowodzeniach implantacji (związanych z nadmierną aktywnością komórek NK)400

Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED to pierwszy w małopolsce ośrodek,
w którym stosuje się diagnostykę przedimplantacyjną metodą PGS NGS
(Sekwencjonowanie Następnej Generacji).

DIAGNOSTYKA PRZEDIMPLANTACYJNA (PGD NGS)

A. PGS-NGS 360° - preimplantacyjne genetyczne badanie przesiewowe
wszystkich chromosomów
PGT-A (PGS) NGS 360°™ Aneuploidie wszystkich chromosomów MROŻONY CYKL – 1 zarodek
+ biopsja zarodka
2,300
2 000
PGT-A (PGS) NGS 360°™ Aneuploidie wszystkich chromosomów MROŻONY CYKL – 2 zarodki
+ biopsja zarodków
4,000
2 000
PGT-A (PGS) NGS 360°™ Aneuploidie wszystkich chromosomów MROŻONY CYKL – 3-4 zarodki
+ biopsja zarodków
5,990
2 000
PGT-A (PGS) NGS 360°™ diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich
MROŻONY CYKL - 1 zarodek
2,300
2 000
PGT-A (PGS) NGS 360°™ diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich
MROŻONY CYKL - 2 zarodki
+ biopsja zarodków
4,000
2 000
PGT-A (PGS) NGS 360°™ diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich
MROŻONY CYKL - 3-4 zarodki
+ biopsja zarodków
5,990
2 000
PGT-A (PGS) /PGT- kolejny zarodek powyżej 4 zarodków1,200
2 000

DIAGNOSTYKA PRZEDIMPLANTACYJNA (PGD)

B. PGD - choroby jednogenowe, aberracje chromosomowe
strukturalne, HLA
PGD chorób jednogenowych (PGD ONE)15,000
PGD chorób jednogenowych częste mutacje (PGD ONE FM)10,000
PGD chorób jednogenowych częste mutacje (PGD ONE FM)
- dla dwóch chorób genetycznych
16,000
PGD chorób jednogenowych sprężonych z chromosomem X lub Y (PGD X-linked)5,990
PGD translokacji chromosomowych – wzajemnych (PGD TRS)7,990
PGD translokacji chromosomowych – wzajemnych (PGD TRS)
- oznaczanie nosicielstwa
13,000
PGD chorób jednogenowych (PGD ONE) dla 2 chorób genetycznych25,000
PGD chorób jednogenowych (PGD ONE) dla 1 choroby genetycznej oraz dobór HLA25,000
Przy wykonaniu badania dowolnego PGD z sekcji B, cena PGS-NGS 360° wynosi 5 000 zł
Biopsja zarodka/zarodków2,000

MROŻENIE I PRZECHOWYWANIE

Mrożenie nasienia + 1 rok przechowywania
1 kaseta = 3 słomki. Każda kolejna kaseta: +75 zł
400
Przechowywanie zamrożonego nasienia przez kolejny rok300+VAT
Kwartalny depozyt nasienia dla potrzeb technik wspomaganego rozrodu.320
Mrożenie komórek jajowych w programie IVF950
Mrożenie komórek jajowych poza programem IVF2,400
Przechowywanie komórek jajowych przez rok600+VAT
Witryfikacja zarodków / blastocyst950
Przechowywanie zarodków / kolejne lata (cena za 1 rok)600+VAT
Bioptat jądra750
Przechowywanie bioptatu jądra przez rok600+VAT

BADANIA GENETYCZNE

Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej440
Detekcja delecji w rejonie AZF440
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR600
Detekcja 33 mutacji w genie CFTR890
Badanie ANX A5 M2tel.
Genotypowanie HLA-C (niepłodność immunologiczna, poronienia, zaburzenia implantacji)380
Genotypowanie KIR (niepłodność immunologiczna, poronienia, zaburzenia implantacji)480
Genotypowanie HLA-C + Genotypowanie KIR (pakiet dla Pary)810/os.
Deficyt progesteronu (analiza wariantu rs4238001 w genie SCARB1) 270
Nawracające poronienia (badania mutacji Leiden, wariantu 20210G>A, mutacji 677>T 670
i 1298A>C w genieMTHFR i polimorfizmu w genie PAI-1)
670
Nawracające poronienia (badania mutacji Leiden, wariantu 20210G>A)350
Poronienia – badanie u partnerów pacjentek z samoistnymi poronieniami (badanie 290
polimorfizmu Apal w genie IGF2 u meżczyzn)
290
Przedwczesne wygasanie czynności jajników – etap I (badanie przesiewowe na 280
wykrycie ekspansji powtórzeń (CGG)n w genie FMR1)
280
Przedwczesne wygasanie czynności jajników – etap II (badanie mutacji i permutacji 930
W genie FMR1
930

PAKIETY BADAŃ GENETYCZNYCH W NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ

PAKIET PODSTAWOWY
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej
Detekcja delecji w rejonie AZF
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR
1,200
PAKIET ROZSZERZONY
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej
Detekcja delecji w rejonie AZF
Detekcja 33 mutacji w genie CFTR
1,680

USG GINEKOLOGICZNE/POŁOŻNICZE

USG ginekologiczne120
USG położnicze do 10 tygodnia ciąży180
USG ginekologiczne 3D280
USG piersi180

DROŻNOŚĆ JAJOWODÓW

Badanie drożności jajowodów metodą Sono-HSG (sonohisterosalpingografia)420
Badanie drożności jajowodów metodą Sono HSG 4D (specjalistyczna pianka)850

HISTEROSKOPIA I INNE ZABIEGI

Histeroskopia diagnostyczna950
Histeroskopia diagnostyczna w znieczuleniu ogólnym1,350
Histeroskopia diagnostyczna + HSG1,350
Histeroskopia diagnostyczna + HSG w znieczuleniu ogólnym1650
Histeroskopia diagnostyczna w znieczuleniu ogólnym z badaniem wycinka w kierunku przewlekłego stanu zapalnego endometrium (komórki plazmatyczne, uNK)1,550
Histeroskopia diagnostyczna z badaniem wycinka w kierunku przewlekłego stanu zapalnego endometrium (komórki plazmatyczne, uNK)1,150
Histeroskopia operacyjna w znieczuleniu ogólnym1,800
Wyłyżeczkowanie jamy macicy1,350
Usunięcie polipa szyjki macicy800
Usunięcie polipa szyjki macicy w znieczuleniu ogólnym1,350
Podanie domaciczne G-CSF240
Założenie wkładki domacicznej380
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej220
usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej histeroskopowo800

Koronawirus SARS-CoV-2

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, półilościowo (Euroimmun)129,00 zł
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgA, półilościowo (Euroimmun)129,00 zł
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgA, półilościowo (Euroimmun)258,00 zł

Loga dofinansowania