CENNIK

Szanowni Państwo, w sprawie cennika z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności można zasięgnąć dodatkowych informacji kontaktując się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Poniższy cennik obowiązuje od 1 października 2016 roku. Wszystkie podane ceny są cenami brutto w polskich złotych (PLN).

KONSULTACJE

I wizyta + USG250
Kolejna wizyta180
USG120
Konsultacje + USG w trakcie stymulacji150

BADANIE NASIENIA

Badanie nasienia - seminogram100
Komputerowe badanie nasienia150
Posiew nasienia80
Badanie MAR100
Badanie - TEST HBA280
Fragmentacja DNA + komputerowe badanie nasienia400
Pakiet seminologiczny700

INSEMINACJA DOMACICZNA IUI - AIH, AID

Inseminacja domaciczna nasieniem męża/partnera - AIH600
Inseminacja domaciczna nasieniem dawcy - AID
Bank nasienia - krajowy
1,350
Inseminacja domaciczna nasieniem dawcy - AID
Bank nasienia - zagraniczny: Cryos / Nordic Cryobank
850 + koszt nasienia

LECZENIE NIEPŁODNOŚCI - PROGRAMY IN VITRO

Program In Vitro11,500
Program In Vitro dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową12,700
Program In Vitro Double-Stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową15,200
Program In Vitro w nawracających niepowodzeniach leczenia13,800
Program In Vitro TESA/PESA12,700

SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE - IN VITRO

Pakiet stymulacyjny (leki, monitorowanie rozwoju pęcherzyków, monitorowanie stężenia hormonów, badanie przed znieczuleniem, przygotowanie do zabiegu)4,500
Obserwacja rozwoju zarodków w embrioskopie
(całodobowo, 24/24 - co 10 minut)
1,000
Punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym1,500
Klasyczny IVF3,800
IVF-ICSI lub IMSI4,200
Assited Hatching500
PICSI450
Transfer zarodków1,300
Transfer zarodków mrożonych1,500
Dopłata za EmbryoGlue460
Dopłata za EmbryoGen1,500
Dopłata za TESA1,400
Dopłata za dawcę700
Endometrial scratching (kontrolowany uraz endometrium) metodą histeroskopową u pacjentek z nawracajacymi niepowodzeniami implantacji800
Endometrial scratching (kontrolowany uraz endometrium) pod kontrolą USG u pacjentek z nawracajacymi niepowodzeniami implantacji250
Transfer w przypadkach reaktywności skurczowej macicy
(w osłonie atosibanem)
1,900
Infuzja i.v. Intarlipid w nawracających niepowodzeniach implantacji (związanych z nadmierną aktywnością komórek NK)400

Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED to pierwszy w małopolsce ośrodek,
w którym stosuje się diagnostykę przedimplantacyjną metodą PGS NGS
(Sekwencjonowanie Następnej Generacji).

DIAGNOSTYKA PRZEDIMPLANTACYJNA (PGD NGS)

A. PGS - preimplantacyjne genetyczne badanie przesiewowe
wszystkich chromosomów
PGD NGS Aneuploidie wszystkich chromosomów do 8 zarodków7,990
PGD NGS Aneuploidie wszystkich chromosomów - dodatkowy zarodek590
PGD NGS diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich do 8 zarodków7,990
PGD NGS diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich - dodatkowy zarodek (>8 zarodków)590

DIAGNOSTYKA PRZEDIMPLANTACYJNA (PGD)

B. PGD - choroby jednogenowe, aberracje chromosomowe
strukturalne, HLA
PGD chorób jednogenowych
(dla jednej choroby, ta sama cena jeśli partnerzy mają dwie różne mutacje)
15,000
PGD chorób jednogenowych - kolejny raz12,000
PGD aberracje chromosomowe strukturalne (+/-) markery molekularne15,000
PGD aberracje chromosomowe strukturalne (+/-) markery molekularne - kolejny raz12,000

MROŻENIE I PRZECHOWYWANIE

Mrożenie nasienia + 1 rok przechowywania
1 kaseta = 3 słomki. Każda kolejna kaseta: +50 zł
400
Przechowywanie zamrożonego nasienia przez kolejny rok300+VAT
Kwartalny depozyt nasienia dla potrzeb technik wspomaganego rozrodu.220
Mrożenie komórek jajowych w programie IVF800
Mrożenie komórek jajowych poza programem IVF2,100
Przechowywanie komórek jajowych przez rok600+VAT
Witryfikacja zarodków / blastocyst800
Przechowywanie zarodków / kolejne lata (cena za 1 rok)600+VAT
Bioptat jądra500
Przechowywanie bioptatu jądra przez rok600+VAT

BADANIA GENETYCZNE

Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej390
Detekcja delecji w rejonie AZF360
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR550
Detekcja 33 mutacji w genie CFTR820
Badanie ANX A5 M2tel.

PAKIETY BADAŃ GENETYCZNYCH W NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ

PAKIET PODSTAWOWY
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej
Detekcja delecji w rejonie AZF
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR
1,150
PAKIET ROZSZERZONY
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej
Detekcja delecji w rejonie AZF
Detekcja 33 mutacji w genie CFTR
1,480

USG GINEKOLOGICZNE/POŁOŻNICZE

USG ginekologiczne100
USG położnicze do 10 tygodnia ciąży120
USG położnicze 11 - 13,6 tygodnia ciąży (genetyczne)200
USG położnicze 18 - 22 tydzień ciąży200
USG położnicze 30 - 32 tydzień ciąży200

DROŻNOŚĆ JAJOWODÓW

Badanie drożności jajowodów metodą sonohisterosalpingografii (Sono-HSG)380

HISTEROSKOPIA I INNE ZABIEGI

Histeroskopia diagnostyczna800
Histeroskopia diagnostyczna w znieczuleniu ogólnym1,200
Histeroskopia diagnostyczna + HSG950
Histeroskopia diagnostyczna + HSG w znieczuleniu ogólnym1,300
Histeroskopia operacyjna w znieczuleniu ogólnym1,500
Wyłyżeczkowanie jamy macicy1,200
Usunięcie polipa szyjki macicy800
Usunięcie polipa szyjki macicy w znieczuleniu ogólnym1,200
Podanie domaciczne G-CSF240