Unia Europejska

Cennik

Szanowni Państwo, w sprawie cennika z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności można zasięgnąć dodatkowych informacji kontaktując się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Poniższy cennik obowiązuje od 18 sierpnia 2020 roku. Wszystkie podane ceny są cenami brutto w polskich złotych (PLN).

Konsultacje
Usługa
Cena
I wizyta + USG (dr Chrostowski)
300,00 zł
I wizyta + USG
250,00 zł
Kolejna wizyta (dr Chrostowski)
220,00 zł
Kolejna wizyta
180,00 zł
USG w trakcie monitorowania stymulacji
120,00 zł
Konsultacja + USG w trakcie stymulacji
150,00 zł
Wizyta położnicza + USG
250,00 zł
Wystawienie recepty
40,00 zł
Badanie nasienia
Usługa
Cena
Badanie nasienia - seminogram
120,00 zł
Komputerowe badanie nasienia
170,00 zł
Posiew nasienia
80,00 zł
Badanie MAR
100,00 zł
Badanie - TEST HBA
280,00 zł
Fragmentacja DNA + komputerowe badanie nasienia
400,00 zł
Pakiet seminologiczny (komputerowe badanie nasienia, fragmentacja DNA, badanie MAR, Test HBA
700,00 zł
MiOXSYS - ocena stresu oksydacyjnego ( test Ros)
250,00 zł
Inseminacja domaciczna IUI - AIH, AID
Usługa
Cena
Inseminacja domaciczna nasienia męża/partnera - AIH
750,00 zł
Dopłata za nasienie dawcy do AID/ICSI/IVF
1 100,00 zł
Dopłata za Fertile chip IUI (segregacja plemników metodą mikroprzepływów)
800,00 zł
Leczenie niepłodności - Programy IN VITRO

Dla pacjentek, które nie mogą skorzystać z refundacji leków.

Usługa
Cena
Program In Vitro
13 100,00 zł
Program In Vitro dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową
14 100,00 zł
Program In Vitro Double-Simulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową
17 100,00 zł
Program In Vitro w nawracających niepowodzeniach leczenia
15 250,00 zł
Program In Vitro TESA/PESA
16 500,00 zł
Program IVF z komórkami dawczyni (własny bank)
10 000,00 zł
PRZYKŁADOWY PROGRAM IN VITRO (standardowy, dla pacjentek, które mogą skorzystać z refundacji leków)
Usługa
Cena
Koszt leków (leki refundowane)
300 zł - 450 zł
Koszt monitorowania stymulacji (zależnie od ilości wizyt i badań usg oraz badań hormonalnych)
460 zł - 600 zł
Punkcja jajników
1 750,00 zł
Zapłodnienie pozaustrojowe
4100 zł - 4500 zł
Transfer zarodka
1 450,00 zł

Powyższa pozycja nie stanowi oferty a jedynie jest przykładem obliczania kosztów leczenia

Sztuczne zapołodnienie - Programy IN VITRO

Dla pacjentek, które nie mogą skorzystać z refundacji leków.

Usługa
Cena
Pakiet stymulacyjny (leki, monitorowanie rozwoju pęcherzyków, monitorowanie stężenia hormonów, badanie przed znieczuleniem, przygotowanie do zabiegu)
5 200,00 zł
Obserwacja rozwoju zarodków w embrioskopie (całodobowo, 24/24 - co 10 minut)
1 000,00 zł
Punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym
1 750,00 zł
Klasyczny IVF
4 100,00 zł
IVF-ICSI lub IMSI
4 500,00 zł
Dopłata za Fertile chip ICSI (segregacja plemników metodą mikroprzepływów)
700,00 zł
Assited Hatching
500,00 zł
Sperm Slow
bez dopłat
Transfer zarodków
1 450,00 zł
Transfer zarodków mrożonych
1 650,00 zł
Dopłata za EmbryoGlue
460,00 zł
Dopłata za EmbryoGen
1 500,00 zł
Dopłata za TESA
1 400,00 zł
Dopłata za dawcę
1 100,00 zł
Endometrial scratching (kontrolowany uraz endometrium) metodą histeroskopową u pacjentek z nawracajacymi niepowodzeniami implantacji
950,00 zł
Endometrial scratching (kontrolowany uraz endometrium) pod kontrolą USG u pacjentek z nawracajacymi niepowodzeniami implantacji
280,00 zł
Transfer w przypadkach reaktywności skurczowej macicy (w osłonie atosibanem)
2 200,00 zł
Infuzja i.v. Intarlipid w nawracających niepowodzeniach implantacji (związanych z nadmierną aktywnością komórek NK)
400,00 zł
Diagnostyka przedimplantacyjna (PGD NGS)

A. PGS-NGS 360° - preimplantacyjne genetyczne badanie przesiewowe wszystkich chromosomów

Usługa
Cena
PGT-A (PGS) NGS 360°™ Aneuploidie wszystkich chromosomów MROŻONY CYKL – 1 zarodek
+ biopsja zarodka
2 300,00 zł
2 000,00 zł
PGT-A (PGS) NGS 360°™ Aneuploidie wszystkich chromosomów MROŻONY CYKL – 2 zarodki
+ biopsja zarodków
4 000,00 zł
2 000,00 zł
PGT-A (PGS) NGS 360°™ Aneuploidie wszystkich chromosomów MROŻONY CYKL – 3-4 zarodki
+ biopsja zarodków
5 990,00 zł
2 000,00 zł
PGT-A (PGS) NGS 360°™ diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich
MROŻONY CYKL - 1 zarodek
2 300,00 zł
2 000,00 zł
PGT-A (PGS) NGS 360°™ diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich
MROŻONY CYKL - 2 zarodki
+ biopsja zarodków
4 000,00 zł
2 000,00 zł
PGT-A (PGS) NGS 360°™ diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich
MROŻONY CYKL - 3-4 zarodki
+ biopsja zarodków
5 990,00 zł
2 000,00 zł
PGT-A (PGS) /PGT- kolejny zarodek powyżej 4 zarodków
1 200,00 zł
2 000,00 zł
Diagnostyka przedimplantacyjna (PGD NGS)

B. PGD - choroby jednogenowe, aberracje chromosomowe strukturalne, HLA

Usługa
Cena
PGD chorób jednogenowych (PGD ONE)
15 000,00 zł
PGD chorób jednogenowych częste mutacje (PGD ONE FM)
10 000,00 zł
PGD chorób jednogenowych częste mutacje (PGD ONE FM)
- dla dwóch chorób genetycznych
16 000,00 zł
PGD chorób jednogenowych sprężonych z chromosomem X lub Y (PGD X-linked)
5 990,00 zł
PGD translokacji chromosomowych – wzajemnych (PGD TRS)
7 990,00 zł
PGD translokacji chromosomowych – wzajemnych (PGD TRS)
- oznaczanie nosicielstwa
13 000,00 zł
PGD chorób jednogenowych (PGD ONE) dla 2 chorób genetycznych
25 000,00 zł
PGD chorób jednogenowych (PGD ONE) dla 1 choroby genetycznej oraz dobór HLA
25 000,00 zł
Przy wykonaniu badania dowolnego PGD z sekcji B, cena PGS-NGS 360°
5 000,00 zł
Biopsja zarodka/zarodków
2 000,00 zł
Mrożenie i przechowywanie
Usługa
Cena
Mrożenie nasienia + 1 rok przechowywania
1 kaseta = 3 słomki. Każda kolejna kaseta: +75 zł
400,00 zł
Przechowywanie zamrożonego nasienia przez kolejny rok
300,00 zł +VAT
Kwartalny depozyt nasienia dla potrzeb technik wspomaganego rozrodu.
320,00 zł
Mrożenie komórek jajowych w programie IVF
950,00 zł
Mrożenie komórek jajowych poza programem IVF
2 400,00 zł
Przechowywanie komórek jajowych przez rok
600,00 zł +VAT
Witryfikacja zarodków / blastocyst
950,00 zł
Przechowywanie zarodków / kolejne lata (cena za 1 rok)
600,00 zł +VAT
Bioptat jądra
750,00 zł
Przechowywanie bioptatu jądra przez rok
600,00 zł +VAT
Badania genetyczne
Usługa
Cena
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej
440,00 zł
Detekcja delecji w rejonie AZF
440,00 zł
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR
600,00 zł
Detekcja 33 mutacji w genie CFTR
890,00 zł
Badanie ANX A5 M2
0,00 zł tel.
Genotypowanie HLA-C (niepłodność immunologiczna, poronienia, zaburzenia implantacji)
380,00 zł
Genotypowanie KIR (niepłodność immunologiczna, poronienia, zaburzenia implantacji)
480,00 zł
Genotypowanie HLA-C + Genotypowanie KIR (pakiet dla Pary)
810,00 zł /os
Deficyt progesteronu (analiza wariantu rs4238001 w genie SCARB1)
270,00 zł
Nawracające poronienia (badania mutacji Leiden, wariantu 20210G>A, mutacji 677>T 670
i 1298A>C w genieMTHFR i polimorfizmu w genie PAI-1)
670,00 zł
Nawracające poronienia (badania mutacji Leiden, wariantu 20210G>A)
350,00 zł
Poronienia – badanie u partnerów pacjentek z samoistnymi poronieniami (badanie 290
polimorfizmu Apal w genie IGF2 u meżczyzn)
290,00 zł
Przedwczesne wygasanie czynności jajników – etap I (badanie przesiewowe na 280
wykrycie ekspansji powtórzeń (CGG)n w genie FMR1)
280,00 zł
Przedwczesne wygasanie czynności jajników – etap II (badanie mutacji i permutacji 930
W genie FMR1
930,00 zł
Pakiety badań genetycznych w niepłodności męskiej
Usługa
Cena
PAKIET PODSTAWOWY
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej
Detekcja delecji w rejonie AZF
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR
1 200,00 zł
PAKIET ROZSZERZONY
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej
Detekcja delecji w rejonie AZF
Detekcja 33 mutacji w genie CFTR
1 680,00 zł
USG ginekologiczne/położnicze
Usługa
Cena
USG ginekologiczne
150,00 zł
USG położnicze do 10 tygodnia ciąży
180,00 zł
USG ginekologiczne 3D
280,00 zł
USG piersi
180,00 zł
Drożność jajowodów
Usługa
Cena
Badanie drożności jajowodów metodą Sono-HSG (sonohisterosalpingografia)
420,00 zł
Badanie drożności jajowodów metodą Sono HSG 4D (specjalistyczna pianka)
850,00 zł
Histeroskopia i inne zabiegi
Usługa
Cena
Histeroskopia diagnostyczna
950,00 zł
Histeroskopia diagnostyczna w znieczuleniu ogólnym
1 350,00 zł
Histeroskopia diagnostyczna + HSG
1 350,00 zł
Histeroskopia diagnostyczna + HSG w znieczuleniu ogólnym
1 650,00 zł
Histeroskopia diagnostyczna w znieczuleniu ogólnym z badaniem wycinka w kierunku przewlekłego stanu zapalnego endometrium (komórki plazmatyczne, uNK)
1 550,00 zł
Histeroskopia diagnostyczna z badaniem wycinka w kierunku przewlekłego stanu zapalnego endometrium (komórki plazmatyczne, uNK)
1 150,00 zł
Histeroskopia operacyjna w znieczuleniu ogólnym
1 800,00 zł
Histeroskopia operacyjna w trybie ambulatoryjnym
1 350,00 zł
Wyłyżeczkowanie jamy macicy
1 350,00 zł
Usunięcie polipa szyjki macicy
800,00 zł
Usunięcie polipa szyjki macicy w znieczuleniu ogólnym
1 350,00 zł
Podanie domaciczne G-CSF
240,00 zł
Założenie wkładki domacicznej
380,00 zł
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej
220,00 zł
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej histeroskopowo
800,00 zł
Biopsja rysowa
250,00 zł
Biopsja rysowa z badaniem IHC
420,00 zł
Mezoterapia jajników osoczem bogatopłytkowym
3 500,00 zł
Koronawirus SARS-CoV-2
Usługa
Cena
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, półilościowo (Euroimmun)
129,00 zł
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgA, półilościowo (Euroimmun)
129,00 zł
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgA, półilościowo (Euroimmun)
258,00 zł

Numer konta bankowego:
15 1600 1462 1898 8060 7000 0001

Fundusze Europejskie