Unia Europejska

Adopcja komórek i zarodków

W sytuacji braku możliwości uzyskania komórek rozrodczych od jednego lub obydwojga partnerów możliwą opcją leczenia jest skorzystanie z komórek anonimowych dawczyń/dawców lub adopcji zarodka.

Nasienie anonimowego dawcy może być wykorzystane przez parę w procedurach inseminacji (AID) lub zapłodnienia in vitro ( IVF, ICSI), w przypadku gdy u mężczyzny nie stwierdzono obecności plemników, a leczenie nie przynosi efektów. Dawca dobierany jest przez parę na podstawie grupy krwi, czynnika Rh oraz cech fenotypowych: wzrostu, koloru oczu, włosów.

Wskazania do zastosowania nasienia dawcy

  • brak plemników w nasieniu – azoospermia, 
  • brak plemników w jadrach – negatywna biopsja jader,
  • ciężkie nieprawidłowości nasienia,
  • dziedziczna choroba genetyczna partnera. 

Adopcja komórki jajowej

Adopcja komórki jajowej to dla kobiet nieposiadających aktywnej rezerwy jajnikowej jedyna szansa na ciążę i macierzyństwo. Dzięki procedurze in vitro z komórkami jajowymi od anonimowych dawczyń, pacjentka ma szansę na zajście w ciążę i urodzenie dziecka. 

Adopcja zarodka

Adopcja zarodka to rozwiązanie dla pacjentów, którzy nawet wykorzystując najnowocześniejsze metody leczenia niepłodności  nie mogą posiadać własnego potomstwa. 

Przyczyny leczenia uwzględniającego dawstwo zarodków:

  • wygaszona czynność jajnika/ jajniki nie produkują zdrowych komórek jajowych
  • choroby genetyczne u pacjentów
  • brak plemników w nasieniu
  • pacjentom nie udało się stworzyć własnych zarodków
  • wielokrotne niepowodzenia leczenia technikami wspomaganego rozrodu
  • metoda ma również zastosowanie u par, które ze względów światopoglądowych nie chcą poddać się leczeniu technikami wspomaganego rozrodu, ale są gotowe na adopcję

Program IVF z zarodkami dawców z naszego banku

Zarodki przekazywane są w dawstwie honorowym od rodziców, którzy doczekali się potomstwa w wyniku zastosowania technik wspomaganego rozrodu, ale nie planują kolejnej ciąży.

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 31 lipca 2015 r., poz. 1087) oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia wydanych do ww. Ustawy dawstwo  komórek rozrodczych  i zarodków jest anonimowe. 

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie