8 minuty
02 luty 2024

Wsparcie psychologa podczas leczenia niepłodności

Nie ma jednego sposobu radzenia sobie z problemem niepłodności i nie ma tylko jednej jego przyczyny.

Niepłodność dotyka wszystkich aspektów życia człowieka. Wpływa na postrzeganie siebie, własną samoocenę, relacje z partnerem i otoczeniem, rzutuje na plany i oczekiwania dotyczące przyszłości (Bidzan, 2006; Bielawska- -Batorowicz, 2006; Hart, 2002; Podolska i Bidzan, 2011; Stanton i wsp. 2002).

Dla wielu kobiet ciąża i macierzyństwo są naturalnymi etapami rozwoju i życia, podkreślanymi również przez kulturę, dlatego też niemożność realizacji tego pragnienia wzmaga szereg niekorzystnych reakcji emocjonalnych (Chan i wsp., 2006; Podolska, 2007; Volgsten i wsp., 2010).

Stąd też możliwość korzystania z pomocy psychologicznej od początku procesu diagnozy i leczenia stwarza warunki właściwej oceny stanu emocjonalnego partnerów, wspomaga poprawę funkcjonowania psychicznego pacjentów i przyczynia się do złagodzenia skutków niepłodności, może również okazać się ważna w procesie wspomagania leczenia niepłodności.

Kiedy skorzystać z pomocy psychologa ?

Na każdym etapie leczenia, kiedy to pojawiają się inne reakcje i problemy emocjonalne, pomoc psychologiczna – dostosowana do potrzeb i sytuacji zdrowotnej pary – wydaje się nie tylko wskazana, ale często niezbędna. Wiedza i doświadczenie psychologów klinicznych i psychoterapeutów zarówno w świadczeniu usług psychoterapii, jak i zapewnieniu pomocy w zrozumieniu i radzeniu sobie z emocjami oraz w radzeniu sobie podczas skomplikowanych procedur medycznych i chirurgicznych jest ważnym obszarem promocji i wzmacniania zdrowia psychicznego pacjentów (Chan i wsp., 2006; Hart, 2002).

Profesjonalna pomoc oferowana przez psychologów i psychoterapeutów osobom dotkniętym problemem niepłodności może przybierać różne formy: od rozmowy i konsultacji psychologicznej, psychoedukacji, poprzez terapię indywidualną, terapię pary oraz grupową psychoterapię, a także grupy wsparcia, po interwencję psychologiczną i warsztaty podnoszące kompetencje osobiste, ułatwiające radzenie sobie z emocjami i stresem oraz warsztaty poprawiające komunikację w parze.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) pacjentom doświadczającym niepowodzeń w prokreacji należy zapewnić pomoc psychologiczną w łagodzeniu skutków niepłodności oraz wsparcie przed rozpoczęciem procedur wspomaganego rozrodu.

Doradztwo i pomoc psychologiczna niepłodnym parom pomaga w radzeniu sobie pacjentom z problemami emocjonalnymi, ułatwia odnalezienie, niezależnie od efektów leczenia, obszarów satysfakcji i zadowolenia w życiu i budowaniu odporności psychicznej.

– Na podstawie pracy: „ZNACZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII WE WSPOMAGANIU LECZENIA NIEPŁODNOŚCI PARTNERSKIEJ „ Jolanta Chanduszko -Salska, POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE , 2016, 3(1),22-32.
– Bidzan M.: Psychologiczne aspekty niepłodności. Ofi cyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006. Bielawska -Batorowicz E.: Psychologiczne aspekty prokreacji. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2006.
– Hart V.A.: Infertility and the role of psychotherapy. Issues Ment Health Nurs. 2002, 23, 31 -41. doi:10.1080/01612840252825464. PMID: 11887609
– Podolska M., Bidzan M.: Infertility as a psychological problem. Ginekol Pol. 2011, 82, 44–49. PMID: 21469521.
– Stanton A., Lobel M., Sears S.: Psychosocial Aspects of Selected Issues in Women’s Reproductive Health: Current Status and Future Directions. J Consult Clin Psychol. 2002, 70, 751–770. doi. http://dx.doi. org/10.1037/0022 -006X.70.3.751. PMID: 12090381.
– Chan C.H., Ng E.H., Chan C.L., Ho, Chan T.H.: Eff ectiveness of psychosocial group intervention for reducing anxiety in women undergoing in vitro fertilization: a randomized controlled study. Fertil Sertil. 2006, 85 (2), 339–346. doi:10.1016/j.fertnstert.2005.07.1310. PMID: 16595209.
– Podolska M.: Niepłodność i jej następstwa psychologiczne. Stan badań i perspektywy. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007 |
– Volgsten H., Skoog Svanberg A., Olsson P.: Unresolved grief in women and men in Sweden three years after undergoing unsuccessful in vitro fertilization treatment Acta Obstet Gynecol Scand. 2010, 89 (10), 1290–1297. doi: 10.3109/00016349.2010.512063. PMID: 20846062.

Podziel się wpisem:

Masz pytania?

Zadzwoń

(+48) 12 661 30 30

lub napisz do nas

kontakt@artvimed.pl

just contact image

Zobacz również

Bez kategorii
10 minut
01 styczeń 2024

Jak przygotować się do badania nasienia?

Czytaj wpis
Bez kategorii
12 minut
02 luty 2024

Ocena rezerwy jajnikowej

Czytaj wpis
Bez kategorii
10 minut
02 luty 2024

Time-Lapse to bezpieczeństwo zarodków

Czytaj wpis