Unia Europejska
mgr Paulina Topór

mgr Paulina Topór

Specjalizacje

Diagnosta laboratoryjny


Doświadczenie

Absolwentka kierunku biologia na Uniwersytecie Rolniczym oraz kierunku biotechnologia molekularna na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada tytuł diagnosty laboratoryjnego potwierdzony wpisem do ogólnopolskiego rejestru diagnostów laboratoryjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Fundusze Europejskie