Unia Europejska
dr n. med. Iwona Gawron

dr n. med. Iwona Gawron

Specjalizacje

Specjalista ginekolog-położnik


Doświadczenie

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. W 2018 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim UJ CM. W 2019 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Utajone nowotwory złośliwe trzonu macicy podczas operacji endoskopowych z powodu zmian łagodnych”.

Należy do Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz European Society for Human Reproduction and Embryology.

Zainteresowania oraz pracę zawodową skupia głównie wokół zagadnień związanych z profilaktyką i leczeniem schorzeń narządu rodnego, w tym diagnostyką endokrynologiczną, diagnostyką ultrasonograficzną ( Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; Certyfikat Ultrasonografii Gruczołu piersiowego ) oraz chirurgią endoskopową.

Posiada certyfikat Europejskiej Federacji Kolposkopii.

Obecnie uczestniczy w badaniach klinicznych i kontynuuje pracę naukową.

Fundusze Europejskie