Unia Europejska
Agnieszka Mroczek

Agnieszka Mroczek

Specjalizacje

Koordynatorka Medyczna / Kierownik ds. Jakości


Doświadczenie

Fundusze Europejskie