Polityka prywatności

  1. Administratorem moich danych osobowych jest  ARTVIMED-Chrobry Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Czyżówka 14 lok. 0.02, 30-526 Kraków, tel.: +48 12 661 30 30, adres e-mail: kontakt@artvimed.pl
  2. Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  jest możliwy poprzez adres e-mailowy: [email protected];
  3. Pani/Pana dane osobowe są/będą zbierane oraz przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada  2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wyłącznie w celu świadczenia usług zdrowotnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz c)  i art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania,  lub ograniczenia zgody na ich przetwarzanie, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  5. Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jako wymóg ustawowy niezbędne. W przypadku nie podania danych osobowych może okazać się, że udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ustawowo wymagany.