Dofinansowania Unijne

Polityka Prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem twoich danych będzie Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń medycznych.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. laboratoriom celem uzyskania wyników badań niezbędnych w procesie leczenia oraz w przypadku powstania depozytu komórek rozrodczych lub zarodków – wewnętrznemu bankowi komórek rozrodczych i zarodków Chrobry sp. z o. o. lub zewnętrznemu bankowi komórek rozrodczych i zarodków w wypadku woli Pacjentów o transporcie depozytu do innego ośrodka.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dokumentację medyczną należy przechowywać przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych.

Ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji oraz bank komórek rozrodczych i zarodków są obowiązane przechowywać dokumentację dotyczącą wykonywanych czynności, w tym rodzajów i ilości komórek rozrodczych i zarodków, pobranych, przetestowanych, zakonserwowanych, przetworzonych, przechowywanych i dystrybuowanych lub w inny sposób wykorzystanych, a także dotyczącą ich pochodzenia oraz miejsca docelowego niezbędną do monitorowania komórek rozrodczych i zarodków na wszystkich etapach przez 90 lat od dnia jej utworzenia w celu zastosowania u ludzi w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji, w sposób umożliwiający identyfikację dawców i biorczyni komórek rozrodczych i zarodków.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@artvimed.pl lub telefonicznie 501-146-470.

Loga dofinansowania