Unia Europejska
dr inż. Agnieszka Nowak

dr inż. Agnieszka Nowak

Specjalizacje

Embriolog, certyfikacja ESHRE i PTMRiE
Kierownik Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków


Doświadczenie

Absolwentka Studium Doktoranckiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – specjalność: biologia rozrodu, oraz studiów podyplomowych z zakresu biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczka staży zagranicznych oraz szkoleń z zakresu medycyny wspomaganego rozrodu i embriologii.

Posiada certyfikat Embriologa Klinicznego wydany przez PTMRiE oraz międzynarodowy certyfikat Clinical Embryologist ESHRE.

Autorka publikacji naukowych w prasie naukowej polskiej i zagranicznej.

Od 2019 roku należy do Komitetu Embriologów Special Interest Group Embryology ESHRE

Fundusze Europejskie