Dofinansowania Unijne

SPECJALIŚCI

ARTVIMED-Bartosz-Chrostowski

Dr n. med. Bartosz Chrostowski
Specjalista ginekolog-położnik
Specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
Kierownik Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED

Dr n.med. Bartosz Chrostowski – absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk medycznych, laureat Nagrody im. A. Respondka Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (od 2011 roku członek zarządu PTMR), Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Polskiego Towarzystwa Andrologicznego oraz European Society for Human Reproduction and Embriology. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

ARTVIMED marcin mika

Dr n. med. Marcin Mika
Specjalista ginekolog-położnik

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował w Oddziale Klinicznym Kliniki Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego UJCM w Krakowie, gdzie był członkiem zespołu zajmującego się leczeniem operacyjnym łagodnych i nowotworowych schorzeń piersi.

Odbywał staże w Niemczech – (monachijskiej Klinice Ginekologii i Położnictwa) Klinik Und Poliklinik für Frauenheilkunde und Gebursthilfe, Ludwig Maximillian Universität München oraz (brandenburskim Centrum Leczenia Nowotworów Piersi w Bad Saarow) Ost-Brandenburgisches Tumorzentrum Helios Klinikum Bad Saarow i w Austrii – (Centrum Diagnostyki Piersi w Salzburgu) Mammadiagnostik und Intervention, Nuklear Medizin, Roentgendiagnostisches Zentralinstitut Landeskliniken Salzburg.

Obronił pracę doktorską pt.: „Ocena wyników leczenia raka jajnika w Klinice Ginekologii i Onkologii CM UJ w Krakowie w latach 1998-2006”.

Jest autorem i współautorem (2012) 10 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób piersi, leczeniem operacyjnym małoinwazyjnym chorób kobiecych (histero-, laparoskopia) i kompleksową opieką ginekologiczno-położniczą. Jego zainteresowania dotyczą ginekologii operacyjnej w tym chirurgii piersi i uroginekologii, leczenia niepłodności a także prowadzenia ciąży i badań ultrasonograficznych.

Lek. med. Anna Krysta
Specjalista ginekolog-położnik

Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu ginekologii wieku rozwojowego, ginekologii dziecięcej i dziewczęcej oraz endokrynologii ginekologicznej, ultrasonografii, endoskopii ginekologicznej a także kursów z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

Lek. med. Małgorzata Kaczmarczyk
Specjalista ginekolog-położnik

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu ultrasonografii płodu, usg w ginekologii, histeroskopii i laparoskopii oraz kursów z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

ARTVIMED dr Pawel Pilch

Dr n. med. Paweł Pilch
Urolog, Androlog

Starszy asystent oddziału urologii Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie. Certyfikowany androlog kliniczny Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Uczestnik wielu szkoleń i kursów poświęconych tematyce zaburzeń płodności u mężczyzn. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Andrologicznego.

ARTVIMED ewa posadzka

Dr n. med. Ewa Posadzka
Specjalista ginekolog-położnik
Specjalista endokrynologii ginekologicznej i 
rozrodczości

W latach 2008-2013 r pracowała jako asystent na Klinice Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie również realizowała program specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii. W ciągu kilku lat szkolenia odbyła staże zagraniczne m.in w Katedrze Ginekologii Uniwersytetu im. Karola w Pradze.

Egzamin specjalizacyjny zdała z wyróżnieniem w 2015 r, doktorat z zakresu sposobów leczenia endometriozy obroniła w 2016 na wydziale lekarskim Collegium Medicum UJ. Kolejny egzamin  specjalizacyjny- z zakresu Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości -zdała w 2019 r. Autorka licznych prac naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach m.in Human Reproduction. Głowny badacz  badań klinicznych. 

Obecnie pracuje w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego. Dodatkowo od kilku lat z powodzeniem prowadzi pacjentki w poradniach specjalistycznnych w Krakowie.

W kręgu szczególnych zainteresowań zawodowych znajduje się endokrynologia ginekologiczna i leczenie niepłodności, ginekologia endoskopowa,

Równocześnie ustawicznie doskonali umiejętności w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii i położnictwie (usg ginekologiczne, usg piersi).

gawron

Dr n. med. Iwona Gawron 
Specjalista ginekolog-położnik

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. W 2018 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim UJ CM. W 2019 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Utajone nowotwory złośliwe trzonu macicy podczas operacji endoskopowych z powodu zmian łagodnych”.
 
Należy do Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz European Society for Human Reproduction and Embryology.
 
Zainteresowania oraz pracę zawodową skupia głównie wokół zagadnień związanych z profilaktyką i leczeniem schorzeń narządu rodnego, w tym diagnostyką endokrynologiczną, diagnostyką ultrasonograficzną ( Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; Certyfikat Ultrasonografii Gruczołu piersiowego ) oraz chirurgią endoskopową. 
 
Posiada certyfikat Europejskiej Federacji Kolposkopii.
 
Obecnie uczestniczy w badaniach klinicznych i kontynuuje pracę naukową.
ARTVIMED-Jurij-Koseniuk-

Dr inż. Jurij Koseniuk
Embriolog, certyfikacja ESHRE i PTMRiE
Kierownik
Pracowni Technik Wspomaganego Rozrodu

Dr inż.Jurij Koseniuk jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Białej Cerkwi (Ukraina). Uzyskał z wyróżnieniem stopień doktorski w Instytucie Zootechniki w Balicach. Uczestnik licznych kursów z zakresu medycyny wspomaganego rozrodu i embriologii. Autor i współautor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu embriologii.

Posiada certyfikat Embriologa Klinicznego wydany przez PTMRiE oraz międzynarodowy certyfikat Senior Clinical Embryologist ESHRE.

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMRiE). Członek European Society for Human Reproduction and Embriology (ESHRE).

ARTVIMED-Zbigniew-Braszkiewicz

Dr n.farm. Zbigniew Braszkiewicz
Embriolog, certyfikacja PTMRiE

Dr Zbigniew Braszkiewicz jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu medycyny wspomaganego rozrodu i embriologii w kraju i za granicą.

Posiada certyfikat Embriologa Klinicznego wydany przez PTMRiE

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMRiE). Członek European Society for Human Reproduction and Embriology (ESHRE) od 1994 roku.

ARTVIMED-Agnieszka-Nowak

Dr inż. Agnieszka Nowak
Embriolog
Kierownik Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków

Absolwentka Studium Doktoranckiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – specjalność: biologia rozrodu, oraz studiów podyplomowych z zakresu biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczka staży zagranicznych oraz szkoleń z zakresu medycyny wspomaganego rozrodu i embriologii.

Posiada certyfikat Embriologa Klinicznego wydany przez PTMRiE oraz międzynarodowy certyfikat Clinical Embryologist ESHRE.

Autorka publikacji naukowych w prasie naukowej polskiej i zagranicznej.

Od 2019 roku należy do Komitetu Embriologów Special Interest Group Embryology ESHRE

kuras

mgr Paulina Kuras
Diagnosta laboratoryjny

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła kierunek Biologia. W trakcie studiów uczestniczyła w licznych kursach związanych z biologią rozrodu. Posiada tytuł diagnosty laboratoryjnego potwierdzony wpisem do ogólnopolskiego rejestru diagnostów laboratoryjnych. Odbyła intensywny kurs badania nasienia wg wytycznych WHO organizowany przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i Polskie Towarzystwo Andrologiczne.

ARTVIMED-Malgorzata-Surylo-

Małgorzata Suruło
Położna

Dyplomowana pielęgniarka i położna, absolwentka Medycznego Studium Zawodowego im. St. Leszczyńskiej w Krakowie. Specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa położniczego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe (18 lat pracy)

Iwona Szpiech
Położna

Agnieszka Kubasiak
Rejestratorka medyczna

Sylwia Bobińska
Rejestratorka medyczna

Poznaj naszą klinikę.

Loga dofinansowania