Unia Europejska

Pakiety leczenia

Szanowni Państwo, bazując na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu w diagnostyce i skutecznym leczeniu niepłodności przygotowaliśmy kilka opracowanych przez nas programów leczenia niepłodności metodą in vitro. Pakiety przygotowanych pod dość często ostatnio występujące scenariusze leczenia. Wyodrębniliśmy to co najlepiej sprawdza się w konkretnych, przeważnie trudnych przypadkach. Pozwoliło nam to też przedstawić całościowe koszty leczenia.

Pakiet leczenia dla pacjentek, które nie mogą skorzystać z leków refundowanych (z prawidłową lub nieznacznie obniżoną rezerwą jajnikową)

Poniższy pakiet leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego jest dedykowany dla pacjentek z prawidłową lub nieznacznie obniżoną rezerwą jajnikową, które nie mogą skorzystać z refundacji leków. 

W ramach pakietu pacjenci uzyskują dostęp do pełnego programu leczenia, niezależnie od: 

 • charakteru wskazań (niepłodność idiopatyczna, czynnik jajowodowy, endometrioza, czynnik męski), 
 • rodzaju zastosowanego protokołu (krótki antagonistyczny, długi, ultradługi),
 • ilości leków użytych w trakcie stymulacji.

Na życzenie pacjentów możliwa jest opieka psychologa w trakcie leczenia.

Na pakiet składają się:

Etap I – przygotowanie i stymulacja hormonalna

 • wizyta kwalifikująca, USG Tv, badania mikrobiologiczne, badanie AMH i FSH, badania epidemiologiczne
 • stymulacja (leki do stymulacji (bez limitu – w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki), badania hormonalne, wizyty i USG Tv w trakcie stymulacji)
 • badania przed znieczuleniem, konsultacja anestezjologiczna

Koszt etapu: 5 200 zł

Etap II – pobranie komórek jajowych

Etap ten obejmuję procedurę pobrania komórek jajowych (punkcję), znieczulenie ogólne do zabiegu i opiekę anestezjologa oraz przygotowanie komórek jajowych do zapłodnienia (inkubacja i oczyszczenie kompleksów)

Koszt etapu: 2 500 zł

Etap II –  zapłodnienie pozaustrojowe i hodowla zarodków

Etap ten obejmuję procedurę preparatykę i przygotowanie nasienia do zapłodnienia, procedurę zapłodnienia komórek z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowe (IVF klasyczny, IVF-ICSI lub IVF-IMSI-MSOME odpowiednio do wskazań) oraz hodowlę zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope). 

W razie konieczności możliwość użycia nasienia z banku nasienia ARTVIMED (Cryos, Kriobank) w ramach pakietu

Koszt etapu: 6100 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– dodatkowa selekcja plemników FertileChip – dopłata 1000 zł

Etap III – Transfer zarodka

Etap ten obejmuje procedurę transferu zarodka do jamy macicy z możliwością nieodpłatnego zastosowania medium transferowego z hialuronianem (EmbryoGlue/UTM medium) lub nacięcia osłonki (assisted hatching).

Koszt etapu: 1 850 zł

Etap IV – mrożenie zarodków

Etap ten obejmuje procedurę kriokonserwacji uzyskanych zarodków metodą witryfikacji oraz pierwszy rok ich przechowywania w Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków.

Koszt etapu: bezpłatnie w ramach pakietu

Pakiet leczenia dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową

Poniższy pakiet leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego jest dedykowany dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową (niska rezerwa określana jest na podstawie badania AMH (poniżej 1,2 ng/ml) lub ilości pęcherzyków antralnych (łącznie 5 lub mniej w obu jajnikach). 

W ramach pakietu pacjenci uzyskują dostęp do pełnego programu leczenia, niezależnie od: 

 • charakteru wskazań (niepłodność idiopatyczna, czynnik jajowodowy, endometrioza, czynnik męski), 
 • rodzaju zastosowanego protokołu (krótki antagonistyczny, długi, ultradługi),
 • ilości leków użytych w trakcie stymulacji (dawki dzienne stymulacji 300-450 IU FSH lub protokół folitropina delta (Rekovelle) + hMG (Menopur)).

Na życzenie pacjentów możliwa jest opieka psychologa w trakcie leczenia.

Na pakiet składają się:

Etap I – przygotowanie i stymulacja hormonalna

 • wizyta kwalifikująca, USG Tv, badania mikrobiologiczne, badanie AMH i FSH, badania epidemiologiczne
 • stymulacja (leki do stymulacji (bez limitu – w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki), badania hormonalne, wizyty i USG Tv w trakcie stymulacji)
 • badania przed znieczuleniem, konsultacja anestezjologiczna

Koszt etapu: 7 200 zł

Etap II – pobranie komórek jajowych

Etap ten obejmuję procedurę pobrania komórek jajowych (punkcję), znieczulenie ogólne do zabiegu i opiekę anestezjologa oraz przygotowanie komórek jajowych do zapłodnienia (inkubacja i oczyszczenie kompleksów)

Koszt etapu: 2 250 zł

Etap II – zapłodnienie pozaustrojowe i hodowla zarodków

Etap ten obejmuję procedurę preparatykę i przygotowanie nasienia do zapłodnienia, procedurę zapłodnienia komórek z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowe (IVF klasyczny, IVF-ICSI lub IVF-IMSI-MSOME odpowiednio do wskazań) oraz hodowlę zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope). 

W razie konieczności możliwość użycia nasienia z banku nasienia ARTVIMED (Cryos, Kriobank) w ramach pakietu

Koszt etapu: 6100 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– dodatkowa selekcja plemników FertileChip – dopłata 1000 zł

Etap III – Transfer zarodka

Etap ten obejmuje procedurę transferu zarodka do jamy macicy z możliwością nieodpłatnego zastosowania medium transferowego z hialuronianem (EmbryoGlue/UTM medium) lub nacięcia osłonki (assisted hatching).

Koszt etapu: 1 850 zł

Etap IV – mrożenie zarodków

Etap ten obejmuje procedurę kriokonserwacji uzyskanych zarodków metodą witryfikacji oraz pierwszy rok ich przechowywania w Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków.

Koszt etapu: bezpłatnie w ramach pakietu

Pakiet leczenia double stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową

Poniższy pakiet leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dedykowany pacjentkom z obniżoną rezerwą jajnikową, u których spodziewana jest ograniczona ilość wzrastających pęcherzyków. Procedura została opracowana na podstawie doświadczeń ze stymulacji w obu fazach cyklu. U pacjentek, u których istnieje mała szansa na uzyskanie większej liczby komórek jajowych w pojedynczej punkcji proponujemy wykonanie dwukrotnej stymulacji w tym samym cyklu leczenia. Uzyskane komórki są zapładniane w procedurze ICSI/IMSI-MSOME co daje maksymalny możliwy do uzyskania wskaźnik zapłodnień. Zarodki hodowane są w najnowocześniejszym systemie hodowli (time-lapse – Emryoscope) i poddawane witryfikacji. Podobnie postępuje się po drugiej stymulacji. Takie postępowanie daje możliwość uzyskania znacznie większej liczby zarodków w jednej procedurze. Dzięki zastosowaniu witryfikacji szanse na powodzenie leczenia po transferze rozmrożonych zarodków są takie same jak w tzw. „świeżym” transferze. Zarodki są transferowane w cyklu naturalnym lub sztucznym. 

W ramach pakietu pacjenci uzyskują dostęp do pełnego programu leczenia, niezależnie od: 

 • charakteru wskazań (niepłodność idiopatyczna, czynnik jajowodowy, endometrioza, czynnik męski), 
 • rodzaju zastosowanego protokołu (krótki antagonistyczny, długi, ultradługi),
 • ilości leków użytych w trakcie stymulacji.

Na życzenie pacjentów możliwa jest opieka psychologa w trakcie leczenia.

Na pakiet składają się:

Etap I – przygotowanie i stymulacja hormonalna

 • wizyta kwalifikująca, USG Tv, badania mikrobiologiczne, badanie AMH i FSH, badania epidemiologiczne
 • stymulacja (leki do stymulacji (bez limitu – w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki), badania hormonalne, wizyty i USG Tv w trakcie stymulacji)
 • badania przed znieczuleniem, konsultacja anestezjologiczna

Koszt etapu: 7 200 zł

Etap II – pobranie komórek jajowych

Etap ten obejmuję procedurę pobrania komórek jajowych (punkcję), znieczulenie ogólne do zabiegu i opiekę anestezjologa oraz przygotowanie komórek jajowych do zapłodnienia (inkubacja i oczyszczenie kompleksów)

Koszt etapu: 2 250 zł

Etap II – zapłodnienie pozaustrojowe i hodowla zarodków

Etap ten obejmuję procedurę preparatykę i przygotowanie nasienia do zapłodnienia, procedurę zapłodnienia komórek z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowe (IVF klasyczny, IVF-ICSI lub IVF-IMSI-MSOME odpowiednio do wskazań) oraz hodowlę zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope). 

W razie konieczności możliwość użycia nasienia z banku nasienia ARTVIMED (Cryos, Kriobank) w ramach pakietu

Koszt etapu: 6100 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– dodatkowa selekcja plemników FertileChip – dopłata 1000 zł

Etap III – Ponowna stymulacja jajników:

Etap ten obejmuje ponowną stymulację (leki do stymulacji (bez limitu – w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki), badania hormonalne, wizyty i USG Tv w trakcie stymulacji)

Koszt etapu: 1800 zł

Etap IV – Ponowne pobranie komórek jajowych:

Etap ten obejmuję procedurę pobrania komórek jajowych (punkcję), znieczulenie ogólne do zabiegu i opiekę anestezjologa oraz przygotowanie komórek jajowych do zapłodnienia (inkubacja i oczyszczenie
kompleksów)

Koszt etapu: 1750 zł

Etap V – ponowne zapłodnienie pozaustrojowe i hodowla zarodków

Etap ten obejmuję procedurę preparatykę i przygotowanie nasienia do zapłodnienia, procedurę zapłodnienia komórek z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowe (IVF klasyczny, IVF-ICSI lub IVF-IMSI-MSOME odpowiednio do wskazań) oraz hodowlę zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope). 

W razie konieczności możliwość użycia nasienia z banku nasienia ARTVIMED (Cryos, Kriobank) w ramach pakietu

Koszt etapu: bezpłatnie w pakiecie z podwójną stymulacją

Etap VI – Transfer zarodka

Etap ten obejmuje procedurę transferu zarodka do jamy macicy z możliwością nieodpłatnego zastosowania medium transferowego z hialuronianem (EmbryoGlue/UTM medium) lub nacięcia osłonki (assisted hatching).

Koszt etapu: 1 850 zł

Etap VII – mrożenie zarodków

Etap ten obejmuje procedurę kriokonserwacji uzyskanych zarodków (w obu cyklach stymulacji) metodą witryfikacji oraz pierwszy rok ich przechowywania w Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków.

Koszt etapu: bezpłatnie w ramach pakietu

Program IVF z komórkami dawczyni z naszego banku

Komórki przechowywane w naszym banku pochodzą od kobiet, które w trakcie własnego leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego zdecydowały się anonimowo przekazać część komórek. Potencjalna dawczyni powinna mieć poniżej 35 lat oraz nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do dawstwa innego niż partnerskie, zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Na program składają się:

Etap I – przygotowanie komórek

 • mrożenie i przechowywanie komórek jajowych dawczyni (utworzenie depozytu)
 • dobór oocytów wg cech fenotypowych, z naszego banku Komórek Rozrodczych i Zarodków zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 31 lipca 2015 r., poz. 1087) oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia wydanych do ww. Ustawy
 • przygotowanie oocytów do zapłodnienia (procedura identyfikacji, rozmrożenia, inkubacji i oceny komórek )

Koszt etapu: 2 100 zł

Etap II – zapłodnienie i hodowla zarodków

Etap ten obejmuję procedurę preparatyki i przygotowania nasienia do zapłodnienia, procedurę zapłodnienia komórek z zastosowaniem metody zapłodnienia wspomaganego (ICSI lub IMSI) oraz hodowlę zarodków.

Koszt etapu: 4 900 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– hodowla zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope) – dopłata 1200 zł

– dodatkowa selekcja plemników FertileChip – dopłata 1000 zł

Etap III – Transfer zarodka

Etap ten obejmuje procedurę transferu zarodka do jamy macicy.

Koszt etapu: 1 550 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– Procedury dodatkowe związane z nacięciem osłonki przejrzystej zarodka (Assistet hatching – wspomagane wylęganie) – dopłata 500 zł

– transfer w medium z hialuronianem (Embryoglue lub UTM transfer medium) – dopłata 500 zł

Etap IV – mrożenie zarodków

Etap ten obejmuje procedurę kriokonserwacji uzyskanych zarodków metodą witryfikacji oraz pierwszy rok ich przechowywania w Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków.

Koszt etapu: 950 zł za pierwszy zarodek i 350 zł za każdy kolejny

Koszty nie uwzględnione w programie:

 • koszt kwalifikacji, synchronizacji i monitorowania cyklu
 • koszt leków stosowanych w synchronizacji cyklu i w trakcie jego monitorowania oraz po transferze
 • koszt badań wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
 • koszt badań hormonalnych w trakcie leczenia
 • dodatkowe procedury embriologiczne (Embryoscope, FertileChip, Assisted hatching, EmbryoGlue lub UTM transfer medium)

Program IVF z komórkami dawczyni z banku zewnętrznego

W przypadku braku w naszym banku komórek potencjalnej, anonimowej dawczyni współpracujemy z bankiem zewnętrznym, gdzie dawczyniami są kobiety w wieku od 18 do 33 lat, a procedura kwalifikacji, pobrania i zamrożenia komórek jajowych została poprzedzona badaniami ginekologicznymi, genetycznymi i serologicznymi i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tak jak w przypadku naszego banku, Program IVF z komórkami dawczyni z banku zewnętrznego, przebiega zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Na program składają się:

Etap I – przygotowanie komórek

 • dobór oocytów wg cech fenotypowych, z banku zewnętrznego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 31 lipca 2015 r., poz. 1087) oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia wydanych do ww. Ustawy
 • przyjęcie komórek do banku, utworzenie depozytu komórek rozrodczych zgodnie z wymogami przepisów jw., utworzenie dokumentacji 
 • wydanie komórek z banku do laboratorium embriologicznego w celu ich zapłodnienia i utworzenia zarodków
 • przygotowanie oocytów do zapłodnienia (procedura identyfikacji, rozmrożenia, inkubacji i oceny komórek)
 • opieka koordynatora
 • możliwość konsultacji z psychologiem

Koszt etapu: 950 zł

Etap II – zapłodnienie i hodowla zarodków

Etap ten obejmuję procedurę preparatyki i przygotowania nasienia do zapłodnienia, procedurę zapłodnienia komórek z zastosowaniem metody zapłodnienia wspomaganego (ICSI lub IMSI) oraz hodowlę zarodków.

Koszt etapu: 4900 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– hodowla zarodków w systemie time-lapse – dopłata 1200 zł

– dodatkowa selekcja plemników FertileChip – dopłata 1000 zł

Etap III – Transfer zarodka

Etap ten obejmuje procedurę transferu zarodka do jamy macicy.

Koszt etapu: 1 550 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– Procedury dodatkowe związane z nacięciem osłonki przejrzystej zarodka (Assistet hatching – wspomagane wylęganie) – dopłata 500 zł

– transfer w medium z hialuronianem (Embryoglue lub UTM transfer medium) – dopłata 500 zł

Etap IV – mrożenie zarodków

Etap ten obejmuje procedurę kriokonserwacji uzyskanych zarodków metodą witryfikacji oraz pierwszy rok ich przechowywania w Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków.

Koszt etapu: 950 zł za pierwszy zarodek i 350 zł za każdy kolejny

Koszty nie uwzględnione w programie:

 • kosztu pakietu komórek z zewnętrznego banku
 • koszt kwalifikacji, synchronizacji i monitorowania cyklu
 • koszt leków stosowanych w synchronizacji cyklu i w trakcie jego monitorowania oraz po transferze
 • koszt badań wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
 • koszt badań hormonalnych w trakcie leczenia
 • hodowla zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope)
 • dodatkowe procedury embriologiczne (Embryoscope, FertileChip, Assisted hatching, EmbryoGlue lub UTM Transfer Medium)

Program IVF z zarodkami dawców z naszego banku

Zarodki przechowywane w naszym banku pochodzą od par, które w trakcie własnego leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego zdecydowały się anonimowo przekazać część zarodków. Warunkiem przekazania zarodka lub zarodków do dawstwa jest brak u dawców przeciwskazań zdrowotnych do dawstwa innego niż partnerskie, zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Na program składają się:

Etap I – przygotowanie zarodków

 • dobór zarodków wg cech fenotypowych, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 31 lipca 2015 r., poz. 1087) oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia wydanych do ww. Ustawy
 • utworzenie depozytu zarodków i ich przechowywanie przez okres rezerwacji dla konkretnej pary
 • wydanie zarodków z banku do laboratorium embriologicznego
 • przygotowanie zarodków do transferu (procedura identyfikacji, rozmrożenia, inkubacji i oceny zarodków)
 • opieka koordynatora
 • możliwość konsultacji z psychologiem

Koszt etapu: 850 zł

Etap II – Transfer zarodka

Etap ten obejmuje procedurę transferu zarodka do jamy macicy.

Koszt etapu: 1850 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– Procedury dodatkowe związane z nacięciem osłonki przejrzystej zarodka (Assistet hatching – wspomagane wylęganie) – dopłata 500 zł

– transfer w medium z hialuronianem (Embryoglue lub UTM transfer medium) – dopłata 500 zł

Koszty nie uwzględnione w programie:

 • koszt kwalifikacji, synchronizacji i monitorowania cyklu
 • koszt leków stosowanych w synchronizacji cyklu i w trakcie jego monitorowania oraz po transferze
 • koszt badań wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
 • koszt badań hormonalnych w trakcie leczenia
 • dodatkowe procedury embriologiczne (Assisted hatching, EmbryoGlue lub UTM transfer medium)

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie