Unia Europejska

Pakiety leczenia

Szanowni Państwo, bazując na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu w diagnostyce i skutecznym leczeniu niepłodności przygotowaliśmy kilka opracowanych przez nas programów leczenia niepłodności metodą in vitro. Pakiety przygotowanych pod dość często ostatnio występujące scenariusze leczenia. Wyodrębniliśmy to co najlepiej sprawdza się w konkretnych, przeważnie trudnych przypadkach. Pozwoliło nam to też przedstawić całościowe koszty leczenia.

Program In Vitro

Program leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dedykowany pacjentkom z prawidłową lub nieznacznie obniżoną rezerwą jajnikową. W ramach pakietu pacjenci uzyskują dostęp do pełnego programu leczenia, niezależnie od charakteru wskazań (niepłodność idiopatyczna, czynnik jajowodowy, endometrioza, czynnik męski), rodzaju zastosowanego protokołu (krótki antagonistyczny, długi, ultradługi) i od ilości użytych w trakcie stymulacji leków.

W skład pakietu wchodzi:

 • przygotowanie do programu (wizyta kwalifikująca, USG Tv, badania mikrobiologiczne, badania epidemiologiczne)
 • stymulacja (leki do stymulacji (bez limitu – w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki), badania hormonalne, wizyty i USG Tv w trakcie stymulacji)
 • badania przed znieczuleniem, konsultacja anestezjologiczna
 • pobranie komórek jajowych
 • zapłodnienie pozaustrojowe (IVF klasyczny, IVF-ICSI lub IVF-IMSI-MSOME odpowiednio do wskazań)
 • w razie konieczności możliwość użycia nasienia z banku nasienia ARTVIMED (Cryos, Kriobank) w ramach pakietu
 • hodowla zarodków
 • transfer zarodków (jako opcja transfer zarodków w osłonie atosibanem za dopłatą)

Program In Vitro dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową

Program leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dedykowany pacjentkom z prawidłową lub nieznacznie obniżoną rezerwą jajnikową. W ramach pakietu pacjenci uzyskują dostęp do pełnego programu leczenia, niezależnie od charakteru wskazań (niepłodność idiopatyczna, czynnik jajowodowy, endometrioza, czynnik męski), rodzaju zastosowanego protokołu (krótki antagonistyczny, długi, ultradługi) i od ilości użytych w trakcie stymulacji leków.

W skład pakietu wchodzi:

 • przygotowanie do programu (wizyta kwalifikująca, USG Tv, badania mikrobiologiczne, badania epidemiologiczne, scratching endometrium w cyklu poprzedzającym stymulację)
 • stymulacja (leki do stymulacji (bez limitu – w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki), badania hormonalne, wizyty i USG Tv w trakcie stymulacji)
 • badania przed znieczuleniem, konsultacja anestezjologiczna
 • pobranie komórek jajowych
 • zapłodnienie pozaustrojowe (IVF-IMSI-MSOME)
 • w razie konieczności możliwość użycia nasienia z banku nasienia ARTVIMED (Cryos, Kriobank) w ramach pakietu
 • hodowla zarodków w systemie time-lapse (EmbryoScope)
 • wspomaganie wykluwania (assisted hatching)
 • transfer zarodków (jako opcja transfer zarodków w osłonie atosibanem za dopłatą)
 • witryfikacja zarodków i przechowywanie przez 1 rok

Program In Vitro Double-Stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową

Program leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dedykowany pacjentkom z obniżoną rezerwą jajnikową, u których spodziewana jest ograniczona ilość wzrastających pęcherzyków. Procedura została opracowana na podstawie doświadczeń ze stymulacji w obu fazach cyklu. U pacjentek, u których istnieje mała szansa na uzyskanie większej liczby komórek jajowych w pojedynczej punkcji proponujemy wykonanie dwukrotnej stymulacji w tym samym cyklu leczenia. Uzyskane komórki są zapładniane w procedurze IMSI-MSOME co daje maksymalny możliwy do uzyskania wskaźnik zapłodnień. Zarodki hodowane są w najnowocześniejszym systemie hodowli (time-lapse – Emryoscope) i poddawane witryfikacji. Podobnie postępuje się po drugiej stymulacji. Takie postępowanie daje możliwość uzyskania znacznie większej liczby zarodków w jednej procedurze. Dzięki zastosowaniu witryfikacji szanse na powodzenie leczenia po transferze rozmrożonych zarodków są takie same jak w tzw. „świeżym” transferze. Zarodki są transferowane w cyklu naturalnym po wcześniejszym scratchingu endometrium, wykonywanym w celu zwiększenia receptywności endometrium. Leki stosowane w trakcie obu stymulacji dostępne są bez limitu, zależnie od potrzeb pacjentki.

W skład pakietu wchodzi:

 • przygotowanie do programu (wizyta kwalifikująca, USG Tv, badania mikrobiologiczne, badania epidemiologiczne, scratching endometrium w cyklu poprzedzającym stymulację)
 • dwukrotna stymulacja w jednym cyklu leczenia (leki do stymulacji (bez limitu – w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki), badania hormonalne, wizyty i USG Tv w trakcie stymulacji)
 • badania przed znieczuleniem, konsultacja anestezjologiczna
 • dwukrotne pobranie komórek jajowych
 • dwukrotna procedura zapłodnienia pozaustrojowego (IVF-IMSI-MSOME)
 • w razie konieczności możliwość użycia nasienia z banku nasienia ARTVIMED (Cryos, Kriobank)
 • hodowla zarodków w systemie time-lapse (EmbryoScope)
 • wspomaganie wykluwania (assisted hatching)
 • transfer rozmrożonych zarodków (jako opcja transfer zarodków w osłonie atosibanem w ramach pakietu)
 • dwukrotna witryfikacja zarodków i przechowywanie przez 1 rok
 • przygotowanie do transferu rozmrożonych zarodków w cyklu naturalnym lub farmakologicznym

Program In Vitro w nawracających niepowodzeniach leczenia

Program leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dedykowany pacjentkom z nawracającymi niepowodzeniami leczenia na etapie implantacji lub w I trymestrze ciąży. W skład pakietu wchodzą metody i procedury, których zastosowanie ma zwiększyć szansę na uzyskanie ciąży klinicznej i urodzenie zdrowego dziecka. W tym celu program poprzedzony jest wnikliwą analizą przyczyn dotychczasowych niepowodzeń, ew. dodatkowymi badaniami i zabiegami diagnostycznymi oraz endoskopowym scratchingiem endometrium, dającym w efekcie podwyższenie receptywności endometrium i ułatwienie implantacji zarodka. Zastosowanie IMSI-MSOME ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z zapłodnieniem komórki jajowej przez nieprawidłowy morfologicznie plemnik, co w znacznym stopniu wiąże się z nieprawidłowościami materiału genetycznego. Hodowla w systemie time-lapse umożliwia wnikliwe śledzenie tempa i sposobu podziału komórek w rozwijającym się zarodku, co informuje nas o jego potencjale rozwojowym. W celu uniknięcia nadmiernej czynności skurczowej przed i po transferze podajemy leki ograniczające skurcze macicy. Leki stosowane w trakcie stymulacji dostępne są bez limitu, zależnie od potrzeb pacjentki.

W skład pakietu wchodzi:

 • przygotowanie do programu (wizyta kwalifikująca, ustalenie wskazań do ew. sterydoterapii i leczenia p/zakrzepowego, USG Tv, badania mikrobiologiczne, badania epidemiologiczne)
 • histeroskopia diagnostyczno-terapeutyczna (ze scratchingiem endometrium metodą endoskopową w cyklu poprzedzającym stymulację)
 • stymulacja (leki do stymulacji (bez limitu – w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki), badania hormonalne, wizyty i USG Tv w trakcie stymulacji)
 • badania przed znieczuleniem, konsultacja anestezjologiczna
 • pobranie komórek jajowych
 • zapłodnienie pozaustrojowe (IVF-IMSI-MSOME)
 • w razie konieczności możliwość użycia nasienia z banku nasienia ARTVIMED (Cryos, Kriobank) w ramach pakietu
 • hodowla zarodków w systemie time-lapse (EmbryoScope)
 • wspomaganie wykluwania (assisted hatching)
 • transfer zarodków w osłonie atosibanem
 • witryfikacja zarodków i przechowywanie przez 1 rok

Program In Vitro TESA/PESA

Program leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego przygotowany dla par, u których niepłodność wynika z braku plemników w nasieniu. U pacjentów cierpiących z powodu azoospermii możliwe jest uzyskanie plemników w drodze punkcji najądrza lub jądra i następnie wykorzystanie ich do zapłodnienia pozaustrojowego. Wiąże się to jednak z dodatkowym zabiegiem, który w zależności od wskazań może mieć postać punkcji aspiracyjnej najądrza (PESA) lub jadra (TESA). W wyjątkowych przypadkach można wykonywać tzw. biopsję otwartą jądra. Niejednokrotnie ilość i jakość plemników uzyskanych w biopsji jest ograniczona, dlatego stosujemy w takiej sytuacji dodatkowe zabiegi mające na celu zwiększenie szans na prawidłowy rozwój zarodków i ich implantację (scratching endometrium, hodowla w systemie time-lapse). W sytuacji gdy uzyskany z biopsji materiał nie nadaje się do zapłodnienia istnieje możliwość użycia nasienia dawcy lub witryfikacji uzyskanych po stymulacji komórek jajowych (w cenie pakietu). Leki stosowane w trakcie stymulacji dostępne są bez limitu, zależnie od potrzeb pacjentki.

W skład pakietu wchodzi:

 • przygotowanie do programu (wizyta kwalifikująca, porada andrologiczna, ustalenie sposobu wykonania PESA/TESA, USG Tv, badania mikrobiologiczne, badania epidemiologiczne)
 • scratching endometrium w cyklu poprzedzającym stymulację
 • stymulacja (leki do stymulacji (bez limitu – w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki), badania hormonalne, wizyty i USG Tv w trakcie stymulacji)
 • badania przed znieczuleniem, konsultacja anestezjologiczna
 • pobranie komórek jajowych
 • biopsja jądra (TESA) lub najądrza (PESA) w znieczuleniu ogólnym
 • zapłodnienie pozaustrojowe (IVF-IMSI-MSOME)
 • w razie konieczności możliwość użycia nasienia z banku nasienia ARTVIMED (Cryos, Kriobank) w ramach pakietu
 • w razie konieczności możliwość witryfikacji komórek jajowych w ramach pakietu
 • hodowla zarodków w systemie time-lapse (EmbryoScope)
 • wspomaganie wykluwania (assisted hatching)
 • transfer zarodków (jako opcja transfer zarodków w osłonie atosibanem za dopłatą)
 • witryfikacja zarodków i przechowywanie przez 1 rok

Program IVF z komórkami dawczyni z Naszego Banku

Komórki przechowywane w naszym banku pochodzą od kobiet, które w trakcie własnego leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego zdecydowały się anonimowo przekazać część komórek. Potencjalna dawczyni powinna mieć poniżej 35 lat oraz nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do dawstwa innego niż partnerskie, zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Na program składają się:

Etap I  – przygotowanie komórek

 • dobór oocytów wg cech fenotypowych, z naszego banku Komórek Rozrodczych i Zarodków zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 31 lipca 2015 r., poz. 1087) oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia wydanych do ww. Ustawy
 • przygotowanie oocytów do zapłodnienia (procedura identyfikacji,  rozmrożenia, inkubacji i oceny komórek )

Koszt etapu:  2100 zł

Etap II – zapłodnienie i hodowla zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope)

 • Etap ten obejmuję procedurę zapłodnienia komórek z zastosowaniem metody zapłodnienia wspomaganego (ICSI lub IMSI) oraz hodowlę zarodków w Systemie Time-Lapse (Embryoscope) do dnia transferu lub mrożenia uzyskanych zarodków.

Koszt etapu: 5500 zł

Etap III – Transfer zarodka

 • Etap ten obejmuje procedurę transferu zarodka do jamy macicy. Procedury dodatkowe związane z nacięciem osłonki przejrzystej zarodka (Assistet hatching – wspomagane wylęganie) oraz transfer w medium z hialuronianem  (Embryoglue)  nie są uwzględnione w cenie etapu 

Koszt etapu: 1450 zł 

Etap IV – mrożenie zarodków

 • Etap ten obejmuje procedurę kriokonserwacji uzyskanych zarodków metodą witryfikacji oraz pierwszy rok ich przechowywania w Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków.

Koszt etapu: 950 zł.

Koszty nie uwzględnione w programie:

 • koszt kwalifikacji, synchronizacji i monitorowania cyklu 
 • koszt leków stosowanych w synchronizacji cyklu i w trakcie jego monitorowania oraz po transferze
 • koszt badań wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
 • koszt badań hormonalnych w trakcie leczenia
 • dodatkowe procedury embriologiczne (Fertile-chip, Assisted hatching, EmbryoGlue)

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie