Dofinansowania Unijne
ARTVIMED-Logo-White

+48 12 661 30 30

REGISTRATION

Monday – Friday  10:30 – 16:00

+48 510 442 304

REGISTRATION  FOR  SPERM  EXAMINATION

Laboratory

We kindly inform that you can arrange an appointment or examination in person at the ARTVIMED Center for Reproductive Medicine or by phone.

Monday    8.30 – 19.00
 Tuesday    8.30 – 17.00
Wednesday    8.30 – 16.30
Thursday    8.30 – 16.00
Friday    8.30 – 19.00
Saturday    9.00 – 13.00
Sunday          CLOSED

Legendy 3

30-147 Cracow

(entrance from “Na Błonie” street)

Company Info 
Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED Sp. z o.o., ul. Legendy 3, 30-147 Kraków
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, X wydział gospodarczy KRS, pod numerem 0000290460,
NIP: 6832039122, REGON: 120570470, Kapitał zakładowy 100 000 zł
Loga dofinansowania