Unia Europejska

Dofinansowanie in vitro dla mieszkańców Krakowa

Z radością informujemy, że Nasza Klinika została realizatorem „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”.

Aktualizacja 20.05.2022

„Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 21 maja br. zakończony zostaje nabór wniosków o udział w Programie dla par oraz przyjmowanie formularzy od realizatorów przez Gminę Miejską Kraków.

Powyższe wynika z faktu, że do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęła już liczba formularzy zgłoszeniowych od Państwa, która wyczerpuje limit możliwych do przyznania w ramach Programu dofinansowań.”

Aktualizacja 05.05.2022

Szanowni Państwo, 
otrzymaliśmy właśnie z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oficjalną informację o wyznaczeniu terminu naboru wniosków do Programu dla par na dzień 11.05.2022.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, informujemy że wnioski o udział w Programie będzie można u nas składać najwcześniej w tym dniu.

Aktualizacja 25.04.2022

Obecnie podpisaliśmy umowę z miastem. Na prośbę Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Miasta Kraków, załączamy wzór wniosku o udział w programie. Prosimy o jego wypełnienie i przyniesienie ze sobą na wizytę kwalifikacyjną. Prosimy nie podpisywać wniosków, podpisy muszą być złożone przez Państwa w klinice po weryfikacji tożsamości.

Z informacji przekazanych nam przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Miasta Kraków, rozpoczęcie programu planowane jest w najbliższych dniach.

Wniosek do pobrania

Procedury dla zakwalifikowanych par

Para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania jednej z wymienionych poniżej procedur: 

1. Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) – maksymalne dofinansowanie 5000 zł.
2. Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) maksymalne dofinansowanie 5000 zł.
3. Procedury adopcji zarodka – maksymalne dofinansowanie  2500 zł.

Kryteria kwalifikacji par do Programu:

 • wiek kobiety od 20 do 42 lat (wg roku urodzenia),
 • pisemne oświadczenie, iż pacjenci są mieszkańcami miasta Kraków,
 • spełnienie warunku podstawowego zapisanego w Ustawie o leczeniu niepłodności, który brzmi :
  „Leczenie niepłodności w drodze procedury zapłodnienia pozaustrojowego może być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia prowadzonych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można
  podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod”
 • wyrażenie zgody na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania
  kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na
  ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów,
 • zobowiązanie do informowania o wynikach leczenia, ciąży, sytuacji zdrowotnej dziecka.
 • Wyniki badań: hormon folikulotropowy – FSH poniżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu oraz hormon antymullerowski AMH powyżej 0,7 ng/mL

Istotne kryteria wykluczenia par z Programu:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy.

Wszelkie informacje dotyczące programu, włącznie z datą rozpoczęcia jego realizacji, będziemy zamieszczać na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na profilu na Facebook’u.

Szczegółowy opis Programu znajduje się na stronach Urzędu Miasta Krakowa:
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=323723&wer=0&new=t&mode=shw

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie